رشت

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رشت

پورابراهيمى باوفا اميرعلى

پورابراهيمى باوفا اميرعلى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
گلريز مهرسا

گلريز مهرسا

نقاشي | دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
فلاح محمدمهدى

فلاح محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ستارى نرگس

ستارى نرگس

طراحي صنعتي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
مد قاليچى ياسمين

مد قاليچى ياسمين

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

7سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
غلامى ريسنى اميرحسين

غلامى ريسنى اميرحسين

حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عسگرى محمدمهدى

عسگرى محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پيشرفت ثابت همايون

پيشرفت ثابت همايون

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
احمدپور اميررضا

احمدپور اميررضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يوسف عينى اميرحسين

يوسف عينى اميرحسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رضائى نژاد

رضائى نژاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحمتى محمدمهدى

رحمتى محمدمهدى

مهندسي معماري | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صدوقى زاد اصل

صدوقى زاد اصل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسين اشرفى

حسين اشرفى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
تقى پور پرنيان

تقى پور پرنيان

علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

8سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
رحيمى امير

رحيمى امير

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فاضلى امندانى سيدحسام الدين

فاضلى امندانى سيدحسام الدين

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
على زاده فاطمه

على زاده فاطمه

حقوق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رحيمى راد پريسا

رحيمى راد پريسا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
آقائى محمدجواد

آقائى محمدجواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
امينيان ياسمن

امينيان ياسمن

مهندسي معماري | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
غضنفرطهران پويان

غضنفرطهران پويان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسلامى كتابچى امين

اسلامى كتابچى امين

ارتباطتصويري | دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
تكريمى نيا راد سيده فاطمه

تكريمى نيا راد سيده فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
احمدى مهسا

احمدى مهسا

حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
مقصودى اليزئى

مقصودى اليزئى

ارتباطتصويري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
استوارى بلگورى اميرمحمد

استوارى بلگورى اميرمحمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جوان دل صومعه سرايى عرفان

جوان دل صومعه سرايى عرفان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صحرانورد محمد

صحرانورد محمد

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

زبان
اقبالى سارا

اقبالى سارا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حسين پور حسام

حسين پور حسام

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
كوهى خالق

كوهى خالق

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باغبان اوبرى لادن

باغبان اوبرى لادن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پارسا آروين

پارسا آروين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صمدى كوهى على

صمدى كوهى على

روانشناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
وكيل زاده سيده درسا

وكيل زاده سيده درسا

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
چراغ زاده صومعه سرائى پويا

چراغ زاده صومعه سرائى پويا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ابراهيمى معاف اميررضا

ابراهيمى معاف اميررضا

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رضاپور فلاحتى

رضاپور فلاحتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فتح اله زاده پوريا

فتح اله زاده پوريا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دادرس رضوان

دادرس رضوان

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فهيمى راد فاطمه سادات

فهيمى راد فاطمه سادات

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
سميعى كيا

سميعى كيا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سليمانى نژاد ارشيا

سليمانى نژاد ارشيا

مهندسي نفت | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
باقى کيانا

باقى کيانا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نخى كار محمدحسين

نخى كار محمدحسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي گيلان

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فتاحى خواه كيارش

فتاحى خواه كيارش

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

ارتباطتصويري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

هنر
خورشيدى عليرضا

خورشيدى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
كاظمى زهرا

كاظمى زهرا

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
باقرى پور نگين

باقرى پور نگين

اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
موسوى آزاد اميررضا

موسوى آزاد اميررضا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قربانى محمدامين

قربانى محمدامين

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمدعلى پورايران پارسا

محمدعلى پورايران پارسا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مينايى آقدوه لو

مينايى آقدوه لو

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نصيرى  مهران

نصيرى مهران

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

9سال کانونی / 177 آزمون

تجربی
هاشمى اباترى

هاشمى اباترى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اصغرى احمدآباد مينا

اصغرى احمدآباد مينا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
وارسته مرتضى

وارسته مرتضى

مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
خطيبى

خطيبى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ربيع ورزلى محمدمهدى

ربيع ورزلى محمدمهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدرى صوفيانى فرهاد

حيدرى صوفيانى فرهاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسين زاده صبا

حسين زاده صبا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هادى زاده پرنيان

هادى زاده پرنيان

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي گيلان

3سال کانونی / 33 آزمون

زبان
خوش روش ماندانا

خوش روش ماندانا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
محمدباقرى يحيائى عرفان

محمدباقرى يحيائى عرفان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
روح باربد

روح باربد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رادخواه رميصا

رادخواه رميصا

مهندسي صنايع | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
خدابخش

خدابخش

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
نصرى فاطمه

نصرى فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
شجاعى گيتا

شجاعى گيتا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حاجى آقائى هديه

حاجى آقائى هديه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احمدى مهديه

احمدى مهديه

ارتباطتصويري | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
نظرى فائقه

نظرى فائقه

مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
توت كار بيدريغ پگاه

توت كار بيدريغ پگاه

مهندسي معماري | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سيفى خداشهرى سبحان

سيفى خداشهرى سبحان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

زبان
ضراب زاده فرتاش

ضراب زاده فرتاش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بلادى چولابى سنا

بلادى چولابى سنا

زبان وادبيات اسپانيايي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
تقى زاده نيك منش

تقى زاده نيك منش

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
اميرى شاد

اميرى شاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گلزار محمدرضا

گلزار محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
داستانى داكدره سجاد

داستانى داكدره سجاد

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
صالح پور

صالح پور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كاشفى على

كاشفى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نظامى شادى

نظامى شادى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
وهابزاده على ابادى مليکا

وهابزاده على ابادى مليکا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صحرانوردثابت قدم اديب

صحرانوردثابت قدم اديب

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضاپور برديا

رضاپور برديا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صادقى هومن

صادقى هومن

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بابائى زاده روشنفكر كيان

بابائى زاده روشنفكر كيان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرزائى مريدانى عليرضا

ميرزائى مريدانى عليرضا

حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
اكبرزاده للكامى مژده

اكبرزاده للكامى مژده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صفرى صبا

صفرى صبا

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
مصطفائى

مصطفائى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بخرد

بخرد

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

زبان
شمشادى

شمشادى

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ذاكر

ذاكر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مددى

مددى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
نورانى فرد

نورانى فرد

مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ايمنى

ايمنى

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
همتى گورابسرى

همتى گورابسرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
باباهادى

باباهادى

مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نعمتى

نعمتى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دسترس

دسترس

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
اصلى

اصلى

مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
نخست

نخست

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فلاح گيلدهى

فلاح گيلدهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

ارتباطتصويري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
عزيزى

عزيزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كامور

كامور

مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمديان شالمائى

محمديان شالمائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كاشفى

كاشفى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 54 آزمون

زبان
حقى

حقى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شهابى تپه

شهابى تپه

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فرمان بر

فرمان بر

جامعه شناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كمالى

كمالى

مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رجايى فريد

رجايى فريد

مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
رزاقى لرد

رزاقى لرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بختيارى برندق

بختيارى برندق

مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سرورى

سرورى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كريمى ويشانى

كريمى ويشانى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
لمعه

لمعه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
قربانيان

قربانيان

حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
ثابت

ثابت

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شعبان نژاد مقدم

شعبان نژاد مقدم

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عابدين پور

عابدين پور

پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قنبرخواه

قنبرخواه

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
دارسرايى

دارسرايى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غفارى جهانى

غفارى جهانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كرم دخت

كرم دخت

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
چيتى

چيتى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

9سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
سيرتى

سيرتى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
محمدصفت مژدهى

محمدصفت مژدهى

مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
فتحى فتاتوئى

فتحى فتاتوئى

مهندسي معماري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
موافق معافى خمامى

موافق معافى خمامى

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
فخرموسوى

فخرموسوى

ارتباطتصويري | دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
نيك بين

نيك بين

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
وشتانى

وشتانى

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فئيد

فئيد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عاقل

عاقل

جامعه شناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
امن زاده

امن زاده

علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فريفته

فريفته

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
کشت پرور

کشت پرور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
وهابى

وهابى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عدلجوى صفايى

عدلجوى صفايى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
امدادكسارى

امدادكسارى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رادچوکامى

رادچوکامى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زيرك پركارى

زيرك پركارى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
روى گرپاتاوانى

روى گرپاتاوانى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
خليلى

خليلى

فيزيک | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ساعدى

ساعدى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي گيلان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
شفيعى نياى

شفيعى نياى

علوم سياسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
طالبى

طالبى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
نورى

نورى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

6سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ملازاده

ملازاده

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ارسلانى

ارسلانى

ارتباطتصويري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
قربانى

قربانى

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
دارابى

دارابى

اقتصاد | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
شفيعى

شفيعى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
جهانساز

جهانساز

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شاه بندرى

شاه بندرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
صالح نژاد

صالح نژاد

جغرافيا | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
بابايى زاده

بابايى زاده

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ريحانى شهرستانى

ريحانى شهرستانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شعبان زاده

شعبان زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

7سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
فلاح سالكده

فلاح سالكده

حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

نقاشي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
آذربين نخودچرى

آذربين نخودچرى

مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مهدى زاده

مهدى زاده

مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
قائمى چماچائى

قائمى چماچائى

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حيدرى دافچائى

حيدرى دافچائى

علوم مهندسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
پسنديده

پسنديده

مهندسي شهرسازي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حيدرى کتيک

حيدرى کتيک

روانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
کريمى چوکامى

کريمى چوکامى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

زبان
شيرزادى

شيرزادى

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عليجانى

عليجانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پورابراهيمى بيالوائى

پورابراهيمى بيالوائى

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
فعال

فعال

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على پور

على پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
وحيدى

وحيدى

علوم کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صمدى

صمدى

روانشناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بصيرى دوست

بصيرى دوست

مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ساريخانى

ساريخانى

علوم کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پوربهرام

پوربهرام

حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
زادفلاح بجارسرى

زادفلاح بجارسرى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حبيبى پورشالكوهى مقدم

حبيبى پورشالكوهى مقدم

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كاوه

كاوه

مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قانع

قانع

مهندسي معماري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
هاشمى ورازگاهى

هاشمى ورازگاهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسين زاده چافجيرى

حسين زاده چافجيرى

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

5سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
خدابنده لو

خدابنده لو

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سميعى خطيبانى

سميعى خطيبانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مظاهرى نوربخش

مظاهرى نوربخش

حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عليزاده

عليزاده

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اميربنده

اميربنده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گلزاده

گلزاده

علوم کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شيرازى زاده

شيرازى زاده

مهندسي هوافضا | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
انصارى وسكه

انصارى وسكه

مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پورسيدشادهى

پورسيدشادهى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خواجوى

خواجوى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمديان

محمديان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
لطيفى

لطيفى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ناظرماسوله

ناظرماسوله

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بخشعلى زاده رشتى

بخشعلى زاده رشتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ستوديان

ستوديان

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
راحلى مقدم

راحلى مقدم

فرش | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

هنر
زمانى

زمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
عموئى

عموئى

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
غلامجانى مقدم

غلامجانى مقدم

مهندسي شيمي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
توحيدى

توحيدى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فرمقدم

فرمقدم

مهندسي شهرسازي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
رضائى گلنگشى

رضائى گلنگشى

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجى پور

حاجى پور

علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

مهندسي معماري | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قنبرزاده

قنبرزاده

علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آرياپسند

آرياپسند

مهندسي شهرسازي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حسن زاده بزرگى

حسن زاده بزرگى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
سيدنورى

سيدنورى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شيخى زادسراوانى

شيخى زادسراوانى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
الماسى

الماسى

اقتصاد | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
گلچين

گلچين

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رضايى

رضايى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عبدى توتکابنى

عبدى توتکابنى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

6سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
سلمانى پور

سلمانى پور

شيمي محض | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آذربين

آذربين

علوم سياسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
كمال پور دهكائى

كمال پور دهكائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
يگانه

يگانه

مهندسي معماري | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كيابى

كيابى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رستگار

رستگار

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

6سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
سالکى

سالکى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
چمنى

چمنى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اصلان زاده

اصلان زاده

مهندسي شيمي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضايى پور

رضايى پور

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
صحتى

صحتى

جامعه شناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
يزدانى پور

يزدانى پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
ابوالقاسمى

ابوالقاسمى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محبوبى ازگمى

محبوبى ازگمى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رضوى

رضوى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نورى

نورى

جامعه شناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
تمجيدى

تمجيدى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسن زاده شاهخالى

حسن زاده شاهخالى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي گيلان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
معروفخانى

معروفخانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

مديريت صنعتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
معافى

معافى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کاظمى

کاظمى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فتاح مقدم طالمى

فتاح مقدم طالمى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يگانه صيقلانى

يگانه صيقلانى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ميكائيلى

ميكائيلى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
صباحى پرمهر

صباحى پرمهر

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فاتح

فاتح

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بهبودى

بهبودى

مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
مهمان نوازفشتمى

مهمان نوازفشتمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بنوان

بنوان

شيمي کاربردي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مهمان نوازفشتمى

مهمان نوازفشتمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

علوم کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
رضائى درويشى

رضائى درويشى

مهندسي عمران | دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
يحيى پور

يحيى پور

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حجارى

حجارى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
متقى

متقى

فلسفه | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خصوصى ثانى

خصوصى ثانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خوجينى

خوجينى

علوم کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

7سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
بهپور

بهپور

شيمي محض | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
پورمحسن

پورمحسن

زبان وادبيات عربي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اكبرى ماسوله

اكبرى ماسوله

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
امينى

امينى

شيمي محض | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
صفرزاده

صفرزاده

علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امامعلى پور

امامعلى پور

علوم کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه

7سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
ترابيان

ترابيان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ابراهيمى گسكرئى

ابراهيمى گسكرئى

اقتصاد | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رنجبر تكليمى

رنجبر تكليمى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هادى پوركليدسر

هادى پوركليدسر

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تائب

تائب

علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

علوم قران وحديث | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

فيزيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پورآقايى اسطلخى

پورآقايى اسطلخى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خادم

خادم

مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رستم پور واجارى

رستم پور واجارى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اجلالى

اجلالى

روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
محمودنژاد

محمودنژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فلاح عادل خواه

فلاح عادل خواه

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عليپور

عليپور

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سنديانى

سنديانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طوفانى كتيگرى

طوفانى كتيگرى

جامعه شناسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
آژنگ

آژنگ

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نوروزى سياكوهى

نوروزى سياكوهى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سهيلى

سهيلى

علوم مهندسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پوررحمن

پوررحمن

علوم کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبدالهى لاكه

عبدالهى لاكه

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دروى

دروى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسين نژاد

حسين نژاد

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بزرگى حسين آباد

بزرگى حسين آباد

امار | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حيدرى صوفيانى

حيدرى صوفيانى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رهبر ضيابرى

رهبر ضيابرى

شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محبوب خيرخواه

محبوب خيرخواه

هنرهاي صناعي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
همتى پس ويشه

همتى پس ويشه

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بشرى قديم طبع

بشرى قديم طبع

اقتصاد | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دودمانى

دودمانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كريم دخت

كريم دخت

رياضيات وکاربردها | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
حيدرپوركيائى

حيدرپوركيائى

علوم مهندسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسين زاده بندين

حسين زاده بندين

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بيابانى

بيابانى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رمضانپورپشتيرى

رمضانپورپشتيرى

مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دشتى

دشتى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
يوسف خواه

يوسف خواه

شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حق رضائى

حق رضائى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پارساصفت

پارساصفت

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پرويزى

پرويزى

شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
ستارى راد

ستارى راد

شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شهرام نيا

شهرام نيا

مهندسي عمران | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمدى نودهى

محمدى نودهى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عبادى بانى

عبادى بانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رضائى پنابندانى

رضائى پنابندانى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

حسابداري | مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمد پور

احمد پور

شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سخندان

سخندان

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
باقرى

باقرى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حاجى عباسى صومعه سرائى

حاجى عباسى صومعه سرائى

مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مودب نخودچرى

مودب نخودچرى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فردى

فردى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تقوى سياهکلى

تقوى سياهکلى

زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نيائى ليلى

نيائى ليلى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حجت شمامى

حجت شمامى

شيمي محض | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
يحيى نيا

يحيى نيا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

علوم وصنايع غذايي | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

7سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
عليزاده فكحور

عليزاده فكحور

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عسگرپور

عسگرپور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سقراطى

سقراطى

مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
على پور

على پور

اقتصادکشاورزي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
درخشان استوار

درخشان استوار

زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اقبالى پوركلاشمى

اقبالى پوركلاشمى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خانى ويشكائى

خانى ويشكائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غلام آزاد

غلام آزاد

اقتصادکشاورزي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
لطيفى

لطيفى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مداح

مداح

شيمي محض | دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ستارى نژاد

ستارى نژاد

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سليمى منجيلى

سليمى منجيلى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
براتى

براتى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
براتيان

براتيان

بهداشت موادغذايي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
علائى دهبنه

علائى دهبنه

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
على نياى ملكدهى

على نياى ملكدهى

کتابداري درشاخه پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دوستى زاده

دوستى زاده

مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دلبر حقيقت

دلبر حقيقت

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بشرى

بشرى

گياه پزشکي | دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسينى لاسكى

حسينى لاسكى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

گياه پزشکي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرزدشتى

مرزدشتى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
موسى زاده

موسى زاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فدايى آسيابرى

فدايى آسيابرى

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جاويد

جاويد

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صالحى هنده خاله

صالحى هنده خاله

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
باقرى طالقانى اصل

باقرى طالقانى اصل

زيست شناسي جانوري | دانشگاه دامغان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رونده جوب

رونده جوب

فيزيک | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
چراغ زاده

چراغ زاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
گل پرور بلوچى

گل پرور بلوچى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شيوائى

شيوائى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يوسفى پيربستى

يوسفى پيربستى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميرباقرى

ميرباقرى

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
عروجى

عروجى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
گل پرور

گل پرور

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضائى كيوى

رضائى كيوى

علوم قران وحديث | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى نژاد

محمدى نژاد

زيست شناسي دريا | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شريفى بداغى

شريفى بداغى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عاقل

عاقل

زيست شناسي دريا | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
باقرصفت

باقرصفت

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يوسف زاده

يوسف زاده

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
معارفى

معارفى

مهندسي طبيعت | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت | غير انتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محسن زاده

محسن زاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حيدرى كسمائى

حيدرى كسمائى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فاضليى هفتخوانى

فاضليى هفتخوانى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فيروزخواه

فيروزخواه

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رمضانى ويشكائى

رمضانى ويشكائى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
گلزارچمنى

گلزارچمنى

فقه وحقوق امامي | دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زورمند

زورمند

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه زابل | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سيفى پور

سيفى پور

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت | غير انتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
على نژاد پيربازارى

على نژاد پيربازارى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم ومهندسي جنگل | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی