خسروشاه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خسروشاه

ميرزاجانى اسكويى امير رضا

ميرزاجانى اسكويى امير رضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
طائب خسروشاهى

طائب خسروشاهى

حقوق | دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
يارى خسروشاهى

يارى خسروشاهى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
زاهدى خسروشاهى

زاهدى خسروشاهى

مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيدى نژاد

سيدى نژاد

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حميدى خسروشاهى

حميدى خسروشاهى

مرمت اثارتاريخي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
نوجوان

نوجوان

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بصيرى ساتلو

بصيرى ساتلو

مهندسي برق | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سنائى خسروشاهى

سنائى خسروشاهى

مهندسي صنايع | دانشگاه تبريز | شبانه

9سال کانونی / 154 آزمون

ریاضی
خدايى خسروشاهى

خدايى خسروشاهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
باغبانى

باغبانى

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فرزانپور

فرزانپور

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بلند گراى

بلند گراى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صلاحى

صلاحى

مهندسي عمران | دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جعفرى خسروشاهى

جعفرى خسروشاهى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

8سال کانونی / 157 آزمون

تجربی
بحرى خسروشاهى

بحرى خسروشاهى

مهندسي عمران | دانشگاه بناب | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
انرجانى خسروشاهى

انرجانى خسروشاهى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
داوودى لاهيجان

داوودى لاهيجان

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صحرانورد خسروشاهى

صحرانورد خسروشاهى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حقى چچكلو

حقى چچكلو

علوم سياسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شرقى خسروشاهى

شرقى خسروشاهى

مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كريميان خسروشاهى

كريميان خسروشاهى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ظهورى خسروشاهى

ظهورى خسروشاهى

مهندسي معماري | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پژمان آخوله

پژمان آخوله

مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شوقى آخوله

شوقى آخوله

گياه پزشکي | دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بشيرى خسروشاهى

بشيرى خسروشاهى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نصوحى سراى

نصوحى سراى

تاريخ | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رفعتى خسروشاعى

رفعتى خسروشاعى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
توكلى خسروشاهى

توكلى خسروشاهى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی