باسمنج

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر باسمنج

دوستدار زهرا

دوستدار زهرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ميرى اصل

ميرى اصل

روانشناسي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
لطفى

لطفى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی