تكاب

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر تكاب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اصغرى عرفان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
لطفى كوثر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 66
موسوى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 72
كريمى آقدره تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 51
شير محمدى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 41
جعفرى فاقلو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 86
باقرى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 21
مرادى طاس كند تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 1سال از چهارم دبيرستان 20
دهقان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 3سال از دوم دبيرستان 18
مرادى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
قبادى انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
جهانگيرى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 36
قربانى تپه بر انسانی علوم سياسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 26
يارى قوشخانه تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 37
كوهى انسانی اقتصاد | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 18
شعبانى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال از سوم دبيرستان 25
شريفى تجربی اقتصاد | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 33
نورى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 31
سمائى همپا تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 38
راح انسانی جغرافيا | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
قربانى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 2سال از سوم دبيرستان 35