قره‌ضياءالدين

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قره‌ضياءالدين

دلايى ميلان ميلاد

دلايى ميلان ميلاد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قلى پور حسين

قلى پور حسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
واحديان محسن

واحديان محسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

10سال کانونی / 195 آزمون

تجربی
حسن نژاد نيما

حسن نژاد نيما

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شيردل عباس

شيردل عباس

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ابوالحسنى زنگلانى

ابوالحسنى زنگلانى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رضاپور

رضاپور

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
رضاپور

رضاپور

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

باستان شناسي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
محمودزاده

محمودزاده

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
فرج زاده

فرج زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی