قره‌ضياءالدين

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قره‌ضياءالدين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دلايى ميلان ميلاد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 44
قلى پور حسين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 82
واحديان محسن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 10سال از سوم دبستان 195
حسن نژاد نيما تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 65
شيردل عباس تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال از دوم دبيرستان 56
ابوالحسنى زنگلانى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال از اول دبيرستان 74
يوسفى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمودزاده تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه دانشکده علوم پزشکي خوي 4سال از اول دبيرستان 86
فرج زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 56