نقده

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر نقده

انصاريان حيدرلو رضا

انصاريان حيدرلو رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رمضانى اصل

رمضانى اصل

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
ميرى ژينو

ميرى ژينو

طراحي پارچه | دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
صفرى

صفرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قلى زاد

قلى زاد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
برين هيمن

برين هيمن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
على پور امير

على پور امير

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي محل خدمت شهرستان اشنويه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
خليلى سينا

خليلى سينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زرگرزاده حامد

زرگرزاده حامد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پژومان

پژومان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شنگه ندا

شنگه ندا

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

زبان
ولى زاده رضا

ولى زاده رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

7سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تقى زاده نقده

تقى زاده نقده

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ديوانى

ديوانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دلشاد

دلشاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ولى زاد

ولى زاد

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

7سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
نورى نقده

نورى نقده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سليمى تك آغاج

سليمى تك آغاج

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی