فولاد شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فولاد شهر

جويبارى جواد

جويبارى جواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عابدى فائزه

عابدى فائزه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اميرى عليرضا

اميرى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بويرى مهدى

بويرى مهدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
باخويش

باخويش

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
احمدپور

احمدپور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قادرى فاطمه

قادرى فاطمه

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

هنر
ميرقائد مهتاب

ميرقائد مهتاب

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
ملكى

ملكى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خليلى نژاد

خليلى نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
راجى

راجى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شاقوزائى

شاقوزائى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
معظمى

معظمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

علوم تربيتي | دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
دهقان

دهقان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 162 آزمون

تجربی
بديع مطلق

بديع مطلق

روانشناسي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

مهندسي عمران | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي نفت | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خاكى

خاكى

فيزيک | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

علوم تربيتي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نصرى

نصرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي پزشکي | دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آموزگار

آموزگار

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شاهمرادى

شاهمرادى

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عليمرادى

عليمرادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صالح پور

صالح پور

امار | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عرب جحوانى

عرب جحوانى

زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدخانى

محمدخانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عباسعليان

عباسعليان

شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بلدى

بلدى

مهندسي شيمي | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صالحيان

صالحيان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساكى

ساكى

شيمي محض | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

مديريت بازرگاني | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
دالوند

دالوند

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عرفان

عرفان

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرادنژاد

مرادنژاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

مهندسي برق | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جمشيدى

جمشيدى

علوم کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
منجزى

منجزى

مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
دانشفرد

دانشفرد

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
طاهرى مقدم

طاهرى مقدم

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خاكى

خاكى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
معتمدى

معتمدى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

مهندسي معماري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

اقتصاد | دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

مهندسي شيمي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
موسوى فر

موسوى فر

گياه پزشکي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه ياسوج | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی