مباركه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مباركه

ابراهيمى امير حسين

ابراهيمى امير حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مجتهدى مصطفى

مجتهدى مصطفى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
شفيع زاده زهرا

شفيع زاده زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بهرامى محمد

بهرامى محمد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سلطانى راحيل

سلطانى راحيل

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اقبال سعيد شقايق

اقبال سعيد شقايق

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حقانى فاطمه

حقانى فاطمه

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مالكى مهسا

مالكى مهسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
احمدپور فريد

احمدپور فريد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

مهندسي معماري | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
جهانبانى محمد رضا

جهانبانى محمد رضا

مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسين پور فاطمه

حسين پور فاطمه

مهندسي هوافضا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خاكباز

خاكباز

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رضويان

رضويان

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نصوحى

نصوحى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ربيعى

ربيعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
صفائى

صفائى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خاكباز

خاكباز

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ذبيحى

ذبيحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فخارى

فخارى

زبان روسي | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
اسلامى

اسلامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
دهنوى

دهنوى

مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

اقتصاد | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عابدى

عابدى

مهندسي برق | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سعيدى مباركه

سعيدى مباركه

روانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آبروى

آبروى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
مهرى

مهرى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نجاتى

نجاتى

مشاوره | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عطايى

عطايى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نگهدارى

نگهدارى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 41 آزمون

زبان
حيدرى

حيدرى

مهندسي شيمي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مرتضوى

مرتضوى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
غفارى

غفارى

مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
هادى

هادى

جامعه شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نصيرى

نصيرى

مهندسي صنايع | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
يلمه

يلمه

مهندسي برق | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دانشمند

دانشمند

مهندسي دريا | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرهمند

فرهمند

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
قديرى

قديرى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

مهندسي برق | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي مکانيک | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نصوحى

نصوحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي عمران | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شاكرى

شاكرى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دانشمند

دانشمند

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جعفرى زودانى

جعفرى زودانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي برق | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

جامعه شناسي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بهرامى

بهرامى

مهندسي معماري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پرگر

پرگر

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تنهايى

تنهايى

زيست فناوري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مالكى

مالكى

مهندسي برق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نجارى

نجارى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
دامك

دامك

مهندسي معماري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

مهندسي عمران | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فدائى قرق آقايى

فدائى قرق آقايى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
نصوحى

نصوحى

مهندسي مکانيک | دانشگاه ملاير | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نصوحى

نصوحى

مهندسي صنايع | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شاكرى

شاكرى

شيمي کاربردي | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ايرانپور

ايرانپور

مهندسي برق | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زمان زاده

زمان زاده

مهندسي برق | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خدارحمى

خدارحمى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بربريان

بربريان

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
احمدپور

احمدپور

شيمي محض | دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رحمانيان

رحمانيان

مهندسي صنايع | دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ايرانپور مباركه

ايرانپور مباركه

زيست فناوري | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ربيعى

ربيعى

حسابداري | دانشگاه ايلام | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي صنايع | دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
گردانى طالخونچه

گردانى طالخونچه

گياه پزشکي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

زيست شناسي گياهي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مداحى

مداحى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی