بهارستان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بهارستان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شهريارى راضيه هنر ارتباطتصويري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
شفيعى سپيده انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
رجبى داوود ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال از سوم راهنمايي 74
هدايتى راد محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 6سال از دوم راهنمايي 93
حسينى نژاد فاطمه هنر ارتباطتصويري | دانشگاه هنرشيراز | روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال از چهارم دبيرستان 15
امامى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 80
تركان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 30
صالحى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 36
ضيايى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 49
جعفرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 57
مومنى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
هادى عطا آبادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
بشارت ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
شرافت ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 5سال از سوم راهنمايي 79
پركان چرمهينى ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 85
ولى پور ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 37
رضايى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 25
طاهرى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 23
جهانبانى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 20
ديانى كيچى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 9سال از چهارم دبستان 124
تيمورى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
برارزاده ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 20
ميرزايى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 4سال از اول دبيرستان 63
صفدريان ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 21
عرب جعفرى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 26
افشارى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 15
كاظمى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند (محل تحصيل فردوس) 1سال از چهارم دبيرستان 20
وثوقى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 20