زرين شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر زرين شهر

جوكار ريزى محمد

جوكار ريزى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رحيميان فرنوش

رحيميان فرنوش

طراحي پارچه | دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
بيگى اميرحسين

بيگى اميرحسين

حقوق | دانشگاه اصفهان | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مومن صفا پدرام

مومن صفا پدرام

حسابداري | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جوكار ريزى

جوكار ريزى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شهيدى ريزى

شهيدى ريزى

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
براتى ريزى

براتى ريزى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
لركى ترك

لركى ترك

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سليميان

سليميان

علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صفرى اميد

صفرى اميد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيگ زاده سحر

بيگ زاده سحر

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
توانگر ريزى كيميا

توانگر ريزى كيميا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ايزديار اميرحسين

ايزديار اميرحسين

نوازندگي موسيقي ايراني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
صفائى ريزى

صفائى ريزى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
عليرضائى چمگردانى

عليرضائى چمگردانى

حسابداري | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدى نسيم

محمدى نسيم

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
مرادى ريزى عليرضا

مرادى ريزى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بيگى

بيگى

مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
آفرين

آفرين

مهندسي برق | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ابراهيمى جلال آبادى

ابراهيمى جلال آبادى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سليميان ريزى

سليميان ريزى

روانشناسي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اديبى سده

اديبى سده

ارتباطتصويري | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
كريميان كاكلكى

كريميان كاكلكى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سعيدى ورنامخواستى

سعيدى ورنامخواستى

مهندسي صنايع | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صادقى ريزى

صادقى ريزى

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ايزدى زمان آبادى

ايزدى زمان آبادى

مهندسي معماري | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خاشعى

خاشعى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كرباسيان ورنامخواستى

كرباسيان ورنامخواستى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
سبكتكين

سبكتكين

حقوق | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
امينى سده

امينى سده

مديريت صنعتي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رستمى

رستمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جوادى

جوادى

حقوق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
خاشعى ورنامخواستى

خاشعى ورنامخواستى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صفيرى

صفيرى

مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ضيائى

ضيائى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
سليميان ريزى

سليميان ريزى

مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ضيائى ريزى

ضيائى ريزى

تاريخ | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ملكى ورنامخواستى

ملكى ورنامخواستى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نقدى سده

نقدى سده

زبان وادبيات عربي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جانثار

جانثار

علوم تربيتي | دانشگاه اصفهان | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
خاشعى ورنامخواستى

خاشعى ورنامخواستى

مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سلطانى چم عليشاهى

سلطانى چم عليشاهى

مهندسي عمران | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اديبى سده

اديبى سده

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كاريزنوى

كاريزنوى

مديريت صنعتي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پناهى

پناهى

مهندسي عمران | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بيگى ريزى

بيگى ريزى

مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عرب صالحى

عرب صالحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خدابخشى صادق آبادى

خدابخشى صادق آبادى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شيرى ورنامخواستى

شيرى ورنامخواستى

مهندسي شيمي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ناظم الرعايا

ناظم الرعايا

مهندسي شيمي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمودى ريزى

محمودى ريزى

علوم ورزشي | مجتمع اموزش عالي فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
معتمدى سده

معتمدى سده

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
معينى ريزى

معينى ريزى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قمى ورنامخواستى

قمى ورنامخواستى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رحمانيان ريزى

رحمانيان ريزى

مهندسي مکانيک | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سبكتكين

سبكتكين

حسابداري | دانشگاه يزد | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
انصارى ريزى

انصارى ريزى

زبان وادبيات ارمني | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
سليميان ريزى

سليميان ريزى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سليميان

سليميان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اديبى

اديبى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قريشوندى آبراك

قريشوندى آبراك

رياضيات وکاربردها | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسماعيلى چمگردانى

اسماعيلى چمگردانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رحيمى باباشيخعلى

رحيمى باباشيخعلى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
درى برنجگانى

درى برنجگانى

روابطعمومي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
سليميان

سليميان

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
ملكى ورنامخواستى

ملكى ورنامخواستى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شريفى ريزى

شريفى ريزى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كرمى چمگردانى

كرمى چمگردانى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه اردکان | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
روشنى

روشنى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
يزدانى كچوئى

يزدانى كچوئى

علوم کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بيدكانى بختياروند

بيدكانى بختياروند

شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رسولى ريزى

رسولى ريزى

شيمي محض | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كرمى ورنامخواستى

كرمى ورنامخواستى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شيخى باباشيخعلى

شيخى باباشيخعلى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زمانى سده

زمانى سده

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اعرابى چم عليشاهى

اعرابى چم عليشاهى

مهندسي پليمر | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي عمران | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
سليمى باباشيخعلى

سليمى باباشيخعلى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدى برنجگانى

محمدى برنجگانى

مهندسي پليمر | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صالحى هاردنگى

صالحى هاردنگى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سليميان ريزى

سليميان ريزى

مهندسي مکانيک | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صميمى سده

صميمى سده

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نصوحى

نصوحى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نوروزى كله مسيحى

نوروزى كله مسيحى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عمرانى ريزى

عمرانى ريزى

علوم کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جمشيدى پبدينى

جمشيدى پبدينى

ميکروبيولوژي | دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ضيائى چمگردانى

ضيائى چمگردانى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عليخانى گله

عليخانى گله

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نورى پركستانى

نورى پركستانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عطائى قلعه قاسمى

عطائى قلعه قاسمى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نوروزى مقدم

نوروزى مقدم

جغرافيا | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رحيمى نژاد

رحيمى نژاد

مهندسي معماري | دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ضيائى چمگردانى

ضيائى چمگردانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مومنى لندى

مومنى لندى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ضيائى چمگردانى

ضيائى چمگردانى

مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي بم | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سليمى ريزى

سليمى ريزى

مهندسي معماري | دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اله وردى

اله وردى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رم يار

رم يار

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
جعفرى ريزى

جعفرى ريزى

گياه پزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على مرادى ريزى

على مرادى ريزى

مهندسي طبيعت | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آقابابائى ريزى

آقابابائى ريزى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
اسكندرى

اسكندرى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طغيانى

طغيانى

شيمي محض | دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خاشعى

خاشعى

حسابداري | موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی