شاهين شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شاهين شهر

عارفيان جزى محدثه

عارفيان جزى محدثه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بيدرام كيميا

بيدرام كيميا

حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رشيدى شيوا

رشيدى شيوا

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
كشاورزى امير

كشاورزى امير

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
متوسلى امين

متوسلى امين

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
كاويانيان كيارش

كاويانيان كيارش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حيدرى ساحل

حيدرى ساحل

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

زبان
خانى

خانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غضنفرى سيد محمد

غضنفرى سيد محمد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اميرى نيك آبادى فاطمه

اميرى نيك آبادى فاطمه

حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
عسكرى امير حسين

عسكرى امير حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دهقانى مهدى

دهقانى مهدى

حقوق | دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عزيزى فاطمه

عزيزى فاطمه

مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
عسكرى زاده

عسكرى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
افراز صبا

افراز صبا

حقوق | دانشگاه اصفهان | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
ارشادى آيسا

ارشادى آيسا

نوازندگي موسيقي جهاني | دانشگاه هنر | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
على جانيان

على جانيان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
خوش فطرت ميلاد

خوش فطرت ميلاد

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شيرجزى ابراهيم

شيرجزى ابراهيم

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
محمدى فاطمه

محمدى فاطمه

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قهرودى نژادجوشقانى

قهرودى نژادجوشقانى

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شهنازى

شهنازى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مفتاحى

مفتاحى

روانشناسي | دانشگاه اصفهان | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سليمى

سليمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عباسيان

عباسيان

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عارف

عارف

مهندسي مکانيک | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مسيبى جزى

مسيبى جزى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
امينيان

امينيان

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
باقرى

باقرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بخشى زاده

بخشى زاده

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سنگ تراش

سنگ تراش

ميکروبيولوژي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ولى

ولى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بزن بيرانوند

بزن بيرانوند

مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
محمد مجد

محمد مجد

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
حاجى هاشمى

حاجى هاشمى

مهندسي صنايع | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
براتى

براتى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پريشانى فروشانى

پريشانى فروشانى

زيست فناوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عقابى

عقابى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شيخى

شيخى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

6سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

حقوق | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

علوم تربيتي | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جهان تيغى

جهان تيغى

مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مسيبى

مسيبى

مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
احمدفخرالدين

احمدفخرالدين

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهارلويى

بهارلويى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
افسر

افسر

اموزش زبان انگليسي | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
عرفانى پور

عرفانى پور

مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بيدرام

بيدرام

مهندسي شيمي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
طاهرى راد

طاهرى راد

مددکاري اجتماعي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
جبارى

جبارى

اقتصاد | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بهرسى

بهرسى

حسابداري | دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بيرانوند

بيرانوند

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 19 آزمون

زبان
موسوى

موسوى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عبدالرحيمى

عبدالرحيمى

مهندسي عمران | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
هوشيار

هوشيار

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پورمحمدى

پورمحمدى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كاظمى مقدم

كاظمى مقدم

مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قجاوند بلتيجه

قجاوند بلتيجه

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مولويان

مولويان

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي برق | دانشگاه کاشان | شبانه

4سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قنبرى كلهرودى

قنبرى كلهرودى

مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسين پورحموله

حسين پورحموله

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
صادقپور جزى

صادقپور جزى

مهندسي مکانيک | دانشگاه اراک | روزانه

5سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ميرخانى

ميرخانى

حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عساكره

عساكره

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مولويان

مولويان

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

حسابداري | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رحمانى منش

رحمانى منش

زيست شناسي جانوري | دانشگاه اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رهايى

رهايى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي صنايع | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
تقوى

تقوى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
علوى

علوى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عليپور دراچه

عليپور دراچه

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
يگانه پور كليمانى

يگانه پور كليمانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

شيمي محض | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهدويان

مهدويان

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي لارستان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

اقتصاد | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اسفنديارى

اسفنديارى

مهندسي عمران | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نيك انديش

نيك انديش

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

8سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
جناب

جناب

مهندسي مکانيک | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فيروزى

فيروزى

حقوق | دانشگاه شيراز | مجازي دولتي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عارفيان جزى

عارفيان جزى

تاريخ | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

مهندسي نساجي | دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صالح

صالح

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

زمين شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حيدريان

حيدريان

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسينى جوجيلى

حسينى جوجيلى

مهندسي شيمي | دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پروانه جزى

پروانه جزى

مهندسي کامپيوتر | دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يعقوبيان

يعقوبيان

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

زبان
هاشمى

هاشمى

مهندسي برق | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحيم

رحيم

زبان وادبيات عربي|دانشگاه اراک

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شفيعيان

شفيعيان

جغرافيا | دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
خاكسار جزى

خاكسار جزى

زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
على جانى

على جانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سلطانى پور

سلطانى پور

مهندسي معماري | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قاضى

قاضى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تكاور

تكاور

مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي صنايع | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بحرينى

بحرينى

مهندسي موادومتالورژي | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

4سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حق پرست

حق پرست

فلسفه | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نورشرق

نورشرق

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نيك پور رباط تركى

نيك پور رباط تركى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اباذر

اباذر

مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آذربر

آذربر

مهندسي عمران | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عليدادى

عليدادى

مهندسي عمران | دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آهنگيان

آهنگيان

مهندسي مکانيک | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

حقوق | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جابرانصارى

جابرانصارى

شيمي محض | دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاجيان فرد

حاجيان فرد

فيزيک | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سوادكوهى

سوادكوهى

اقتصاد | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
خجسته مجد

خجسته مجد

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان محل خدمت شادگان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي صنايع | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
موسوى زاده

موسوى زاده

مديريت بازرگاني | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خوب نشان

خوب نشان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نرگس خانى دليگانى

نرگس خانى دليگانى

مهندسي معماري | دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سليمى نيا

سليمى نيا

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | شبانه

4سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ماندگارى

ماندگارى

مهندسي عمران | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حاجيان

حاجيان

مهندسي برق | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بابايى فرد

بابايى فرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آسياب

آسياب

زيست فناوري | دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

اقتصاد | دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
گتوندى

گتوندى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خانى حبيب آبادى

خانى حبيب آبادى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرادى پور

مرادى پور

مهندسي برق | دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ظفريان سرچاهى

ظفريان سرچاهى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آيينى

آيينى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ناصحى

ناصحى

گياه پزشکي | دانشگاه جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
شيخ ميرى

شيخ ميرى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی