بندرامام خميني

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بندرامام خميني

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سقاوى مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 5سال از سوم راهنمايي 78