بندرامام خميني

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بندرامام خميني

سقاوى مهدى

سقاوى مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی