زيدون

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر زيدون

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
گشتى ياسمن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 11
تاج الدينى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 17
كريمى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 5سال از سوم راهنمايي 99
ابراهام ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 23
رموئى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 2سال از سوم دبيرستان 21
آرام تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال از چهارم دبيرستان 15
دلير انسانی تاريخ | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 14
نادرى دره شورى انسانی علوم قران وحديث | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال از چهارم دبيرستان 17