مسجدسليمان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر مسجدسليمان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نظرپور عليرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 24
حيدرى كاه كش فرنوش تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال از چهارم دبيرستان 18
زمان پور آزاده تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال از اول دبيرستان 75
ناصرى كريموند مسعود هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 10
شهبازى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال از اول دبيرستان 56
خدادادى موسيرى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 34
خدادادى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 22
كاظمى مهيارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 26
حيدرى قاسمى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال از دوم دبيرستان 40
كريم پور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 14
بلدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 13
بلدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال از چهارم دبيرستان 22
اسدپور ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال از دوم دبيرستان 38
پرواسى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 2سال از سوم دبيرستان 36
حافظى بيرگانى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال از چهارم دبيرستان 19
بلدى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال از چهارم دبيرستان 13
رئيسى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال از چهارم دبيرستان 17
غلامى حموله ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال از دوم دبيرستان 31
مختارى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهدى پور ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 23
ورناصرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال از چهارم دبيرستان 11
شمس تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 4سال از اول دبيرستان 68
اسدى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم دانشكده علوم پزشكي شوشتر 5سال از سوم راهنمايي 98
غلامحسينى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال از سوم دبيرستان 18
باورساقربانى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 12
سليمانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال از چهارم دبيرستان 24
صالحى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال از چهارم دبيرستان 22
بختيارى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 5سال از سوم راهنمايي 52
فرجى بيرگانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمودى كاهكش تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 25
بخشيان انسانی تاريخ | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 17
اسدى شيخ رباط انسانی تاريخ | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 19
حسين پور تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال از اول دبيرستان 64
باقرى تجربی بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
رشيدى بيرگانى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
حيدروند تجربی کتابداري درشاخه پزشکي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال از چهارم دبيرستان 17
رستمى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 12