قادراباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قادراباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
خسروان اصلى ايمان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 10