قادراباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر قادراباد

خسروان اصلى ايمان

خسروان اصلى ايمان

مهندسي شيمي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كارگرمحمدابادى

كارگرمحمدابادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی