خرامه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خرامه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
زارع زهرا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 30
ايزدى على ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 35
همايونى رضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمدى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 32
كدخدا تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
مهرپرور تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 33
خارستانى انسانی حسابداري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
جاويدى السعدى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 37
نصيرى فارسى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 15
شيرى جابرى انسانی زبان شناسي | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 15
رئيسى ریاضی امار | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 14
مرادى تجربی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال از چهارم دبيرستان 17
بهمنى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 16