خرم‌بيد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خرم‌بيد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كريمى سهيل تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال از اول دبيرستان 67
صفرى شعار ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 30
عبودى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال از سوم دبيرستان 18
دهقانى تجربی بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال از سوم راهنمايي 79
پورهاشمى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 26
هوشمند ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 54
كريمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 20
تصديقى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 30