خنج

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خنج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قاسمى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 62
نوروزپور تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 47
قاسمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 48
شهريارى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 27
ظرافت تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 61
مظفرى انسانی علوم سياسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 15
كمالى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 2سال از سوم دبيرستان 40
فريدونى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 39
فاطمى ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي لار | روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال از چهارم دبيرستان 13
كاظمى گراشى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 34
مقدس تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 34
زينل پور زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 39
فولادى پور انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 2سال از سوم دبيرستان 38
انصارى انسانی حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 3سال از دوم دبيرستان 22
كشاورز ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند (محل تحصيل فردوس) 3سال از دوم دبيرستان 33
رضائى تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
منفرد تجربی مديريت دولتي | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال از سوم دبيرستان 29