ارسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ارسنجان


پيكار

پيكار

مهندسي شيمي | دانشگاه اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
خادمى

خادمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي برق | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كوارى

كوارى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی