آباده

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر آباده

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
تقوى ابراهيم ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
نعمت الهى مجيد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال از اول دبيرستان 87
سليمان پور سروين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
منصورى پرنيان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 50
خسروى محمد انسانی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 20
دهقانى على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 61
زارعى زهرا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 37
يزدان پناه مرتضى هنر نوازندگي موسيقي ايراني | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال از اول دبيرستان 47
ايزدى عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
جابرى معين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 22
كريمى فاطمه ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
نظرى على تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 29
موسوى سيد امير حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 5سال از سوم راهنمايي 81
كريميان كورش ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
يزدانى زهرا انسانی روانشناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 25
حيدرى مجتبى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 11سال از دوم دبستان 141
خسروانيان محسن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال از اول دبيرستان 66
خوش نياز پير كوهى محمد رضا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 23
سمرقندى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال از دوم دبيرستان 47
ايزدى انسانی روانشناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمودى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 14
نعمت الهى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 4سال از اول دبيرستان 79
حسينى ریاضی مديريت صنعتي | دانشگاه اصفهان | شبانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 34
كوثرى انسانی روانشناسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 15
سعادت انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 30
نعمت الهى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 38
محمودى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 26
رجائى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
ملائى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 46
كريمى انسانی روانشناسي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 15
صالحى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 15
صفى خانى انسانی روانشناسي | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال از چهارم دبيرستان 18
رضائى تجربی روانشناسي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 46
خسروى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
عبداله زاده تجربی اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 43
بهراميان ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 10
كاوه تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 47
حسينى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 33
صابرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 20
سليمى شورباخورلو ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال از سوم دبيرستان 31
باقرى فراغه انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
عباسى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال از اول دبيرستان 66
اقليدى ریاضی امار | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 12
اسدالهى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 10
سليمى شورباخورلو ریاضی مهندسي دريا | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال از سوم دبيرستان 30
رعيتى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده) 3سال از دوم دبيرستان 47
چرپانلو ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 19
ميرزائى امير آباد تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 38
برزگر تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 24
حاجى انسانی تاريخ | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
قدرتى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 24
نقيب تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 64
رضائى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4سال از اول دبيرستان 54
پور على ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 18
فيلى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 2سال از سوم دبيرستان 35
تدين تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 1سال از چهارم دبيرستان 17
صابرى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 29
حسامى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب) 1سال از چهارم دبيرستان 17
بهرام پور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 25
فدائى صدر ریاضی فيزيک | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 20
آزادى انسانی مردم شناسي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 27
روشن ضمير تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب) 2سال از سوم دبيرستان 32
عزيز خانى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 10
خجسته تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال از سوم دبيرستان 30
سجادى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 22
خسروى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 24
شفيعى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
مسرور كوهنجانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
رئيسى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 40
صلحى تجربی حسابداري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 35
سلطانى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 36
فيروزمكان ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز(محل تحصيل آباده) 2سال از سوم دبيرستان 31
تدريسى آزاد تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 36
زمانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز(محل تحصيل آباده) 1سال از چهارم دبيرستان 15
امينى انسانی جغرافيا | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | شبانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 13
اعرابى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 36
رجائى تجربی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه دانشگاه شهيد مطهري 2سال از سوم دبيرستان 44
نعمت الهى ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي لار | روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال از چهارم دبيرستان 16
مرادپورشورباخلو تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 51
ايزدى انسانی باستان شناسي | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 17
فرخى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز) 3سال از دوم دبيرستان 52
ايستاده تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال از چهارم دبيرستان 16
كامروا تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 12
توكل تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 2سال از سوم دبيرستان 28
شمشيرى شورباخورلو تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 40
ثانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 1سال از چهارم دبيرستان 13