جهرم

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر جهرم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
امراللهى طاها تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 20
رمضانلى على ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
ضياء لارى محمدرضا ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 40
يوسفى احمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 40
محموديان فرد اميرحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 27
مصلى نژاد راحيل تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 13
دشتابى جهرمى امير تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 36
نظرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
كاكرى رضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 54
نسابه سيدحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 10
خادمى محمد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 16
جعفرى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 17
غلامى طاحونه انسانی حقوق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال از دوم دبيرستان 47
آقائى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت 1سال از چهارم دبيرستان 10
زارعى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 22
نظرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 4سال از اول دبيرستان 56
يگانه دوست تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 39
برازنده زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 2سال از سوم دبيرستان 21
قناعتيان جبذرى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 6سال از دوم راهنمايي 87
يوسفى انسانی علوم سياسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
رستگار زاده ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 24
كارگر كوشكى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 4سال از اول دبيرستان 41
تمدن تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 11
زحمت كش انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 21
حقايقى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 14
كارگر قطب آبادى انسانی فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهرکرد | روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 1سال از چهارم دبيرستان 15
خرمائى قطب ابادى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
رحيمى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال از دوم دبيرستان 51
تقى پور جهرمى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 2سال از سوم دبيرستان 35
جاويد نعمت آبادى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 14
مشايخى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 20
دل خاك تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال از دوم دبيرستان 43
ساجدى فرد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 2سال از سوم دبيرستان 30
يوسفى انسانی حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 3سال از دوم دبيرستان 29
تراب جهرمى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 13
زارعيان جهرمى تجربی مامايي | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال از چهارم دبيرستان 11
سبحانى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 24
يوسفى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 16
ميرزائى تجربی هوشبري | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
خواجه پور تادوانى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال از چهارم دبيرستان 13
رضائيان انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 15
صدقى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال از سوم دبيرستان 28
رئوفى ریاضی مهندسي برق | مرکزاموزش عالي لار | روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال از چهارم دبيرستان 13
معتمدى انسانی تاريخ | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 19
صدقى تجربی بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز) 2سال از سوم دبيرستان 27
ابراهيمى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 13
رضائى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 3سال از دوم دبيرستان 38
پرهون تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جهرم دانشگاه جهرم 2سال از سوم دبيرستان 14