جهرم

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر جهرم

رئوفى جهرمى

رئوفى جهرمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ازادپناه

ازادپناه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسينى جهرمى

حسينى جهرمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
امراللهى طاها

امراللهى طاها

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
يهادرى نرگس

يهادرى نرگس

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
صحراگرد محمد

صحراگرد محمد

روانشناسي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
فريدونى

فريدونى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رمضانلى على

رمضانلى على

مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ضياء لارى محمدرضا

ضياء لارى محمدرضا

علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
يوسفى احمدرضا

يوسفى احمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محموديان فرد اميرحسين

محموديان فرد اميرحسين

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مصلى نژاد راحيل

مصلى نژاد راحيل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدنياى مطلق سجاد

احمدنياى مطلق سجاد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جليلى جهرمى

جليلى جهرمى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دشتابى جهرمى امير

دشتابى جهرمى امير

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي عمران | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
كاكرى رضا

كاكرى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نسابه سيدحسين

نسابه سيدحسين

مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خادمى محمد

خادمى محمد

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نصيرى فاطمه

نصيرى فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عابدى

عابدى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمودى فرد

محمودى فرد

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
جعفرى

جعفرى

مهندسي نفت | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صنعت نياى جهرمى

صنعت نياى جهرمى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سيف الهى

سيف الهى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
رمضانى هكانى

رمضانى هكانى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس محل خدمت پيمانه جهرم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمودى فر

محمودى فر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
غلامى طاحونه

غلامى طاحونه

حقوق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
عباسپور

عباسپور

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

6سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
آقائى

آقائى

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قربانى دهزيرى

قربانى دهزيرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
اسعدى گلبرنجى

اسعدى گلبرنجى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اعتمادى بلوچ

اعتمادى بلوچ

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

علوم تربيتي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نظرى

نظرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شهيدى پور

شهيدى پور

حسابداري | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مدبرى

مدبرى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
يگانه دوست

يگانه دوست

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
برازنده

برازنده

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
زارعيان

زارعيان

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قناعتيان جبذرى

قناعتيان جبذرى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
قربانيان قطب ابادى

قربانيان قطب ابادى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سهيلى ناصرو

سهيلى ناصرو

مهندسي برق | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
لطفى

لطفى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي لارستان | محروم-بومي فارس محل خدمت خنج لارستان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
موحدان فرد

موحدان فرد

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
عابدنيان نيا

عابدنيان نيا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
اسفنديارى

اسفنديارى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نوروزى هكانى

نوروزى هكانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مقصودى

مقصودى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
عطايى

عطايى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پيرانى

پيرانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

5سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم سياسي | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سنبله قطب ابادى

سنبله قطب ابادى

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رستگار زاده

رستگار زاده

مهندسي نفت | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي لارستان | محروم-بومي فارس محل خدمت لار لارستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كارگر كوشكى

كارگر كوشكى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عبودى شهرخفرى

عبودى شهرخفرى

اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي لارستان | محروم-بومي فارس محل خدمت خنج لارستان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بهمنى

بهمنى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
تمدن

تمدن

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زحمت كش

زحمت كش

فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حقايقى

حقايقى

مهندسي شيمي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
كارگر قطب آبادى

كارگر قطب آبادى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خرمائى قطب ابادى

خرمائى قطب ابادى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
تقى پور جهرمى

تقى پور جهرمى

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جاويد نعمت آبادى

جاويد نعمت آبادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اخچلو

اخچلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي فارس

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
چيدان

چيدان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مشايخى

مشايخى

مهندسي برق | دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
آزادشيرى

آزادشيرى

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
دل خاك

دل خاك

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ساجدى فرد

ساجدى فرد

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

حسابداري | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
تراب جهرمى

تراب جهرمى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زارعيان جهرمى

زارعيان جهرمى

مامايي | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سبحانى

سبحانى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

هوشبري | دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خواجه پور تادوانى

خواجه پور تادوانى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رضائيان

رضائيان

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صدقى

صدقى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مرادى كوچى

مرادى كوچى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سليمى كوچى

سليمى كوچى

علوم ورزشي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
رئوفى

رئوفى

مهندسي برق | مرکزاموزش عالي لار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
معتمدى

معتمدى

تاريخ | دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صدقى

صدقى

بهداشت عمومي | دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نيك بخش

نيك بخش

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
پرهون

پرهون

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جهرم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زارعى جهرمى

زارعى جهرمى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قائدنياى جهرمى

قائدنياى جهرمى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رستگار

رستگار

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه جهرم | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صفدرى حيدرآبادى

صفدرى حيدرآبادى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهرنوش

مهرنوش

مهندسي طبيعت | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قاسم پور

قاسم پور

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شهابى

شهابى

گياه پزشکي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

اقيانوس شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كارگرفرد جهرمى

كارگرفرد جهرمى

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زابل

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عبدى پور

عبدى پور

مديريت بازرگاني | موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی