شهرجديد هشتگرد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر شهرجديد هشتگرد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صبوردر زندگى ریاضی فيزيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
محمدى روزبهانى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال از چهارم دبيرستان 15
پورحيدرى برسرى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 31
اسلامى تجربی شيمي محض | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13