فرديس

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فرديس

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
موچانى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
قربانى هيوا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
بهپور مقدم آرش ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
فروزش راد كورش ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
خسروى بيامه مهرداد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
روينده اميرحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
هاشم زاده اميرخيزى آرين ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال از اول دبيرستان 53
اصلاحى پرنيان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
حسنى امير حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 52
اكبر نژاد بائى على ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
قربانى شادمهر تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
ترابى زاده محمد ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 34
نصرآبادى بنيامين ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
زنگنه ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
بيكدلو انسانی حقوق | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 14
راعى انسانی حقوق | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 17
سبقى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 31
نظامى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال از دوم دبيرستان 56
قاسمى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 19
جمشيدى نژاد تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 1سال از چهارم دبيرستان 15
پور آقا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 35
كفايتى ابابنى ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 4سال از اول دبيرستان 44
حضرتى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 70
ميرآشه انسانی حقوق | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 13
قاسمى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 1سال از چهارم دبيرستان 17
كريمى ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 21
زارعى ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 33
حيدرى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 32
جديدالسلام تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 33
آقازاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال از سوم دبيرستان 38
اميرى فرد تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
ميرزازاده ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 24
كلهرى ریاضی علوم مهندسي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 18
بابايى انسانی علوم سياسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 22
رمضان پور ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 57
احمدى اقرب ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 38
هيجانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
اكبر پور انسانی جامعه شناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
شيرشاهى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 15
مظفرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 21
منجزى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ملاير | شبانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 47
جوانمرد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 3سال از دوم دبيرستان 58
حبى ریاضی مهندسي عمران | مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال از سوم دبيرستان 36
حدادى لايقى انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 12