كرج

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كرج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اسماعيلى محمد انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
صدريكتا اميررضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 34
عسگر زاده عرفان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
كوت زرى پارسا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
منان امير هنر نوازندگي موسيقي ايراني | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
كاظمى شيرين هنر ارتباطتصويري | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
محدث سامان هنر اهنگسازي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
نصيرى صفرزاده فرزين ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
وفايى امير معين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 46
غيورنژاد مهدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
سر زعيم محمد امين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
صمصامى مهرياد هنر عکاسي | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
راست روش محمد صدرا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 53
نديرى محمد انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
محمدزاده نيما ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
مطهرى زاده عليرضا انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 47
زارعى آرمان ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 17
محمدى هادى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
انورى مطهره انسانی حقوق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
آزر دار تارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 39
نائيج نژاد امير حسين ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
زمانپور فاطمه هنر نقاشي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
آل محمد سيد محمد متين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
لطف الهى مير اشرف ياسمن ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
حذرى زاده امير پويا هنر طراحي صنعتي | دانشگاه هنراصفهان | روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 16
نادرى حق حسام ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
يوسفى ليلا انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
داوودى داليا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 29
ياورى هليا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 40
قره جسنلو ثنا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
سالارونديان محمداسماعيل ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
طالب زاده نگين انسانی حقوق | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
مهرافشار مهرشاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 28
نوروزى محمد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
عسگرى نزاد محمد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
سام دليرى پوريا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
جنانى مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
ربانى مهديس ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
دهقان بنادكى ماهان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
خداپرست محمد نيا زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
قاسمى محمد مهدى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 58
فلاحى محمد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 50
كاويانى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 15
بابامحمودى امير ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
حيدرى سارا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
طباطبائى نگين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
على زاده حميدرضا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
زارع محمدعلى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 11
كابلى سيده رويا ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
گرجى على ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 8سال از پنجم دبستان 104
حبيب نژاد بتهاش تينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 63
نژادحاجيان درسا ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
فرقان طريقه فاطمه ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 17
قراگوزلو عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 50
فاضلى محمد رضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
كريمى مهيار ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 20
محمدعليزاده اميررضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
ناصر رنجبر مهرآسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 16
تيمورى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 14
نوروزى كسرى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 17
رحمانى نوده آيناز ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
جبارى اميرعلى ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
سعيدى كشاورز عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 49
براتى نازنين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 15
كريمى پناه فاطمه ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
عظيمى باوى عليائى مبينا ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمدى شقايق تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 11
اسفنديارپور نيروانا زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 10
جمالى پور صوفى نسترن ریاضی علوم مهندسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
برازنده غزل زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
سويزى پرستو ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
مشايخ پارسا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
سلطانى خورشيد امير على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 24
راشدى گازارى على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 22
احمدى مينا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 43
ميرزاجانى محمدمهدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 24
حسينى سيدمحمدمهدى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 21
باقرزاده ميرعليلو مهرشاد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 21
ذاكر عباسى پويا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال از سوم راهنمايي 62
حاجيان مطلق نيوشا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
مجيدى ايرج كيميا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
وحدانيان اميرحسين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 20
ضيائى زهرا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 17
كتابى سعيد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
خادمى جوينانى مصطفى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
نبى پور چالكى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 16
يوسفى منش نفيسع تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 14
يارى سپهر ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 19
ناصرخيل محمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 30
قهرمانيان نفيسع انسانی حسابداري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
مظهرى امير على ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
حسينى سيمين السادات ریاضی فيزيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
بهارى محمد مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمدى زهرا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
محمدخانى شايان انسانی حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
قدوسى محمد انسانی حقوق | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 17
وفاصفت اميرحسين زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
زارع بنادكوكى مريم ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
وزيرى ركسانا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 10
جواندل جانانلو ميلاد انسانی حقوق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمودى ويلنى پوريا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 41
جوادى امين ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
دژكام فاطمه انسانی مشاوره | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
مبرهن سياوش ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 11
مير احمدى سيد على انسانی علوم سياسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
علايى محمدامين ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
كاتبى پدرام ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 13
رضاوند مونا ریاضی فيزيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 12
صاحبى نيما ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
اسدالهى نازنين سادات ریاضی فيزيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
فلاح فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال از اول دبيرستان 59
پرى زاده نازنين ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
اكبرى سريزدى شقايق ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
مرادى هستى انسانی مديريت دولتي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
جوزقى شكيبا انسانی حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 12
تيزچنگ الوار پرنيان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
مبركاتى على ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 23
موحد محمد صادق ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
منصوريان محمد ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 16
عليه بنيسى محمد ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 15
شيعه نواز طاها ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 11
فسخودى قلعه ناسى عارفه ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 20
سيفى آلان مهرداد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
منافى هادى تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 21
ماهيار اميد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 17
ياورى ستايش ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
عباسى امير حسين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 44
مرادى رادين ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
درودى آيدين ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 24
عبدالهى محمدرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 23
صادقپور بروجنى شميم ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
مولايى امير حسين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 31
فضائلى فاطمه تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
ماوندادى بهرام ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
والى كردستان كيانا تجربی زيست فناوري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
جلال موسوى ليمودهى سيده رها ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 24
فلاح شيروانى محمدمهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 23
مسيح پور مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 18
امورى مهيار تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 58
حاتمى اناهيتا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
حيدرى عرفان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 20
نورى ارغوان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 13
باباراده زارعى شكيبا هنر مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 17
هاشمى سينا ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 31
غفرانى هليا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 10
كرمى عليرضا ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
قدسى محمد ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 16
اسدى شيزرى شقايق ریاضی مهندسي انرژي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
آغبلاغى تبريزى مصطفى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 13
پناهى مبين ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
نيك دهقان پريسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
شكرى امير حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 17
قصاب زاده سريزدى محدثه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
سلطان لو محمد ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 21
رجبى گرگرى عطار ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 24
جهانى احمر اميرحسين تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال از سوم راهنمايي 76
غفارى على انسانی مديريت دولتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
مفيدى روچى الهه تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 15
بياطى رومينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 20
گرد هانيه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 41
شمسيان سهند تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
ابراهيمى نويد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 13
كيانى بهداد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 6سال از دوم راهنمايي 101
اسدزاده پاشائى امين انسانی مديريت دولتي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
كريمى پرستو ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
جعفرى امير حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 38
رحمانى اميرحسين ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 33
حق زبان نيما ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
ارواحى فاطمه ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 11
آقائى سميرا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 36
فياض فريدخت هنر نقاشي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
دمقى اميررضا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 51
على زاده امين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 14
شريفى محمد طاها ریاضی مهندسي برق | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 11
نظرى دستجردى محمدحسين ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 41
ابراهيمى سميرا تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
حسنى مهدى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
حميدى مرضيه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 12
كيانى خشايار ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 20
كوچكى نژاد مريم ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
آبگون صاف دلارام ریاضی فيزيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
روزبهانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
گرديده ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
حاجيوند ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه هنر | روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 15
منصورى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 20
عماد انسانی حقوق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
روستايى ریاضی فيزيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
جهانبخش آبكنارى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 16
لطيفى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 10
شرفدينى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 30
قاسم ياسمى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 4سال از اول دبيرستان 56
دادگرى ریاضی فيزيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
بيگدلو ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 3سال از دوم دبيرستان 46
عباس زاده ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 20
كرمانى ها ریاضی فيزيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 25
قاسمى اسكوه ریاضی مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 10
قنبرى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
داريانى سعيد ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 11
مرادى دهرائى ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال از دوم دبيرستان 56
موسوى نسب تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 23
نوروزپرست پهمرانى ریاضی فيزيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
خيرى پور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 31
پاك نژاد تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 54
كرمى حسين آبادى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 54
خلجى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
زرندى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 15
دهقاندار تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 2سال از سوم دبيرستان 42
شيرالى زاده ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 28
غفوريان ریاضی مهندسي پليمر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
كاظمى وركى زبان زبان ايتاليايي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
قهرمانى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 2سال از سوم دبيرستان 33
اينانلو انسانی جامعه شناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
سپهرى فرد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 22
ابراهيمى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال از سوم دبيرستان 15
حاجى ميررحيمى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 22
مشايخ پور ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 12
منوچهرى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
اسماعيلى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 12
گوران ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 13
طباطبايى زاده ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 26
باباصفرى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
دهقان بنادكى انسانی اقتصاد | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
خيرى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
حسينى خواه منشادى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
سعادتى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 18
شوندى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 63
نژادبهادرى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 22
بيات ریاضی مهندسي معماري | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 19
مشرفى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
طلابيگى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه اصفهان | روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
كبيرى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 12
شمشادى وايقان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
آسبان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 11
نظرزاده زنگلانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
اخوان ریاضی فيزيک | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 16
رشيدى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
سهراب پور ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
بحرالعلومى طباطبائى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 20
آقائى كلى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
يارى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 16
ملكى حاجيكلا ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 37
قدرتى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 10
كرمى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
پارسيان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ذكريايى انسانی روانشناسي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 14
كريمى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 13
سعيدى رضوى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 12
فلاح نژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 11
امينى مقدم تجربی تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
ميرزايى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 13
منطقى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 28
ملازينل تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
غلامى خشگناب تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
پناهى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 18
زرين نيا ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
صديق تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 54
اسماعيلى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 14
روزبهانى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 12
افتخارى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 14
منصور زعيم ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
آقا على تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
رحيمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
نكوئى فرد ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 53
اتابكى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 15
رضاخانى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال از چهارم دبيرستان 11
كمالى دهقان ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 16
اريحى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 3سال از دوم دبيرستان 42
ابراهيمى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 15
سليمانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 10
عبدى تاجى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 21
قاضى نسب ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 11
رادمهر ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 19
مستعان لورون ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال از چهارم دبيرستان 14
طاهرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 60
نورى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 59
ملكى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 23
امان زاده ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 12
نفيسى پاشاكى تجربی اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 2سال از سوم دبيرستان 25
سلمان زاده اردبيلى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 16
صالحى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 19
تاجمير تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 73
خاضع تجربی زيست فناوري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 18
شهيديانى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 14
امين رنجبر ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 14
شادروحى تجربی حسابداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
حسينى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 4سال از اول دبيرستان 88
موسى پور ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
سياهوش ریاضی مهندسي پزشکي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 13
رستگار زاده تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 42
فتاحى ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال از سوم دبيرستان 48
دركاهى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 36
عليانسب شربيانى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 31
روحى ریاضی فيزيک | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | شبانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
سبزه پرور ریاضی مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي قم | روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال از سوم دبيرستان 20
احرارى ریاضی امار | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
ايوبى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 31
اكبرى واريانى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 10
على زاده فرد در آباد تجربی روانشناسي | دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
مراد خانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه يزد | روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 64
ابراهيمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 4سال از اول دبيرستان 79
رحيمى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 10
شاكرى ریاضی مهندسي برق | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 13
كيا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 25
كبريائى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 33
صديقى انسانی علوم سياسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
ذوقى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 20
آريا منش ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 48
برزگرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) 2سال از سوم دبيرستان 22
رحمتى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
عبادى تجربی اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 1سال از چهارم دبيرستان 15
حاج حسينى رنانى تجربی روانشناسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 32
اسمعيل بيگى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
بيگ نژاد ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 19
قنبرى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 12
كيايى تجربی اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
قاضى مرادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 11
فرهادى هنر مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه دانشگاه هنرشيراز 2سال از سوم دبيرستان 29
صولتى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 24
روستا تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 45
داستانگو ریاضی مهندسي پزشکي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 16
غفورى تجربی زيست فناوري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 11
حيدرى ریاضی مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 10
حسينى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 12
كريمى ریاضی مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 22
اسد الهى انسانی علوم سياسي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 14
پورداود ریاضی فيزيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 51
بهرامى كيا تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 35
محموديان ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال از چهارم دبيرستان 15
صمديار انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 16
احمدوند انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
شاعرى افشار ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
عباسى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 23
حسنى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
مهدلو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسينى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 12
راستى قزل احمد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال از چهارم دبيرستان 14
حمزه ئى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال از سوم راهنمايي 68
انصارى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 32
دربانى ریاضی مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 11
رحيمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي همدان | روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
نوربخش ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 10
ملك خياط تجربی علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 30
ميرزايى ریاضی مهندسي معماري | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسنوند تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 11
كشت پرور ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 2سال از سوم دبيرستان 43
شكوهى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
ياورى انسانی اقتصاد | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 20
واحديان ریاضی مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 15
فتح رازى هرزند ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | شبانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 13
امينى انسانی حقوق | دانشگاه ايلام | شبانه دانشگاه ايلام 2سال از سوم دبيرستان 21
خيرى پور انسانی جغرافيا | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 16
فرج الله زاده ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 1سال از چهارم دبيرستان 15
راسخ محرابى تجربی شيمي محض | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 40
عابديان كلهرودى ریاضی مهندسي هوافضا | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال از دوم دبيرستان 48
نادرى ریاضی مهندسي برق | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 10
دشتى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 30
گورانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 28
حاصلى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 15
جعفرزاده تازه قشلاق ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 10
فيروزى اطمينان تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 15
جبار نژاد ریاضی مهندسي شهرسازي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 15
زعيم كهن تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 13
عسگرى تجربی شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 11
نگارى سيسى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 21
موسوى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 29
فروتن تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال از اول دبيرستان 62
صادقى تجربی حسابداري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 15
زارعى نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال از سوم دبيرستان 25
كزازى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 53
روحى ریاضی مهندسي مکانيک | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال از سوم دبيرستان 35
دهقانى سانيج ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 13
كربلائى هاشميان تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال از چهارم دبيرستان 11
قائم پناه ریاضی فيزيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 13
فتح العلومى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 11
نقى ئى ریاضی مهندسي نفت | دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 3سال از دوم دبيرستان 59
حبيبى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 18
هاشمى فرد ریاضی مهندسي هوافضا | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 10
آل نبى تجربی پرستاري | دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 4سال از اول دبيرستان 70
صمدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 61
اديبى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 23
پارسى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 14
كاكائى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
باقريان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 18
مفاخرى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 4سال از اول دبيرستان 75
حسين پور ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
اكبرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 55
مرادى انسانی تاريخ | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 16
ابراهيمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 23
مقصودى پور تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 10
كشاورزاصلانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 19
رعنا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 17
جمال زاده كلورى تجربی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال از سوم دبيرستان 24
زارع ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 11
آذرى كيا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 19
صابوناتى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تفرش | روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 11
شهريان ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 12
رضاخانى ریاضی فيزيک مهندسي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 19
پيرهادى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
نور محمدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
خلج ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 2سال از سوم دبيرستان 15
شفيعى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 31
على پور ریاضی فيزيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
حاجى شيرزى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 16
چينى بلاغى ریاضی مهندسي نساجي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
بختيارى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان | روزانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 31
شاه ميرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 12
عزيزى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 25
سليمان فلاح تجربی زيست فناوري | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 16
احمدى ریاضی مهندسي شيمي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال از دوم دبيرستان 31
مرادى همدانى ریاضی مهندسي پليمر | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال از سوم دبيرستان 28
حكمت ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 13
حسينى اصل تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 4سال از اول دبيرستان 64
پورمظاهرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 10
نيك صفت تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 28
گلستانه تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
عطاالهى تجربی شيمي محض | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 12
يزدان پناه ریاضی فيزيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 20
نظرى جلال تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
حاتمى روزبهانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 12
پيشگاه بحرى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 16
اكبرى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 14
مطورى تجربی زمين شناسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
درويش ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 4سال از اول دبيرستان 74
بيات تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 14
ميكائيلى نمينى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 9سال از چهارم دبستان 132
شفيعى ریاضی فيزيک مهندسي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 10
حق زارع ریاضی فيزيک مهندسي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 23
عزيزمحمدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 33
هاشم پور شيره جينى ریاضی حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 4سال از اول دبيرستان 51
صابرى گشتى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 25
نادرزاده انسانی فلسفه | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 24
صفرپور تجربی گياه پزشکي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 21
درخشان سنجبد ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
سليمانى ریاضی علوم مهندسي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 6سال از دوم راهنمايي 110
غلامى ریاضی فيزيک مهندسي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال از سوم دبيرستان 47
صوفيانى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 20
بخشى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 36
بهبهانى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 21
كيخانيا ریاضی فيزيک مهندسي | مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال از چهارم دبيرستان 13
نبى زاده ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 11
سمائى انسانی فلسفه | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 32
كمانيان ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 58
چراغى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اراک | روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال از چهارم دبيرستان 14
نقابى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال از دوم دبيرستان 54
عليلو ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 13
صفرى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال از چهارم دبيرستان 16
خرمى پور ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
عزيزى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 16
جليلى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال از چهارم دبيرستان 18
ابوالفتحى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل (محل تحصيل نمين) 1سال از چهارم دبيرستان 22
اسدى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 19
طالبى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال از سوم دبيرستان 13
امين پور ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 12
نامدار تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 40
محمودى ریاضی فيزيک | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 10
آقا ميرزايى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 23
حسنى تجربی ميکروبيولوژي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 45
نورافشانى ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 35
دهقانى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 4سال از اول دبيرستان 77
پيرزاده ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 23
بهار زاده ریاضی مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل (محل تحصيل نمين) 1سال از چهارم دبيرستان 13
جعفرى نيك آبادى تجربی حسابداري | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 41
پيلتن ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 10
فرخ زاد تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 16
حاجى غلام ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 11
علايى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 12
عباس قربانى تجربی مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 15
سليمانى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 13
ناصرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 54
جعفرى نيك آبادى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 42
روحى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل مياندواب) 2سال از سوم دبيرستان 10
حسينى ریاضی مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 18
واحدى الوانق ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 11
قنبر پور تجربی شيمي محض | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 36
آزادى مقدم ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 23
حكيمى فر تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه اراک | روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 38
قادرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
عبداللهى سروى تجربی اقتصاد | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 18