گلوگاه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر گلوگاه

اميرخانلو

اميرخانلو

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
مجريان

مجريان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اميرخانلو

اميرخانلو

هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صيدانلو

صيدانلو

علوم کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كلبادى نژاد

كلبادى نژاد

علوم کامپيوتر | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
موجرلو

موجرلو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
كلبادى نژاد

كلبادى نژاد

زمين شناسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی