كياكلا

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كياكلا

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عليزاده وازيمالى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينيان تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 36
قدمى عربى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 8سال از پنجم دبستان 171
رحيم نژاد ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال از سوم دبيرستان 34
هاشمى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده) 1سال از چهارم دبيرستان 11