رويان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رويان

ابراهيمى مهدى

ابراهيمى مهدى

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی