رستم كلا

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رستم كلا

صبحى رستمى

صبحى رستمى

حقوق | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حيدرزاده رستمى

حيدرزاده رستمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صداقت رستمى

صداقت رستمى

مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حيدرى زاده رستمى

حيدرى زاده رستمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
انوارى

انوارى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی