فريدون كنار

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فريدون كنار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رضائى عليرضا ریاضی فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 39
كمالى محمدجواد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 8سال از پنجم دبستان 112
حسين زاده ارشيا هنر عکاسي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 33
داودى نصراله تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 9سال از چهارم دبستان 152
جهانبانى كنارى پوريا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 8سال از پنجم دبستان 136
زارع على ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 42
قربانى كريمى اميررضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 7سال از اول راهنمايي 88
فلاح سهيلا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 61
سيف اله پور كلاگر محسن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 7سال از اول راهنمايي 85
ولى پور كريمى نگار تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 17
سيدى سوته زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 23
رمضانى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان 8سال از پنجم دبستان 112
ربيع نژاد گنجى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 28
فياضى مقدم ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 35
حسين زاده ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه دانشگاه صنعت نفت 7سال از اول راهنمايي 69
ساروى سوته زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمدزاده ساليانى زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 12
شكرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 27
گرجيان مهلبانى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 55
برادران كنارى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 55
ميلادى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
يونسى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 10سال از سوم دبستان 136
اسفنديار ریاضی مهندسي برق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 20
غلامى هنر صنايع دستي | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 18
حبيبى انسانی تاريخ | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
باقرى انسانی علوم سياسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 23
حاجى تشكرى كنارى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 7سال از اول راهنمايي 60
حقيقى تجربی تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 54
غلامى حيدرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال از اول دبيرستان 26
مهدى زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 8سال از پنجم دبستان 123
توحيدى ریاضی مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 1سال از چهارم دبيرستان 10
سمائى جابلو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 2سال از سوم دبيرستان 30
يونسى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 67
حسينى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 23
نصيرى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 34
فرجى منقارى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال از سوم دبيرستان 14
حيدرى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال از چهارم دبيرستان 26
نويدى كنارى انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 19
ايزدى فرد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 23
ايزدى فرد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 22
كليج ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
نيك پور تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 7سال از اول راهنمايي 138
محمدعلى نيا اطاقسرا ریاضی فيزيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 16
احمدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 23
يوسف زاد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي قوچان | شبانه دانشگاه صنعتي قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 22
نصيرى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال از دوم دبيرستان 44