فريدون كنار

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فريدون كنار

رضائى عليرضا

رضائى عليرضا

فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كمالى محمدجواد

كمالى محمدجواد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

8سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
آزادى كنارى

آزادى كنارى

مهندسي معماري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كبيرى كنارى اميرمحمد

كبيرى كنارى اميرمحمد

ادبيات نمايشي | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
حسين زاده ارشيا

حسين زاده ارشيا

عکاسي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

هنر
داودى نصراله

داودى نصراله

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

9سال کانونی / 152 آزمون

تجربی
جهانبانى كنارى پوريا

جهانبانى كنارى پوريا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

8سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
زارع على

زارع على

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
شيشه گر

شيشه گر

اعضاي مصنوعي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بابكى

بابكى

علوم تربيتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
قربانى كريمى اميررضا

قربانى كريمى اميررضا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

7سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
فلاح سهيلا

فلاح سهيلا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

صنايع دستي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
نادرى بهنميرى

نادرى بهنميرى

علوم سياسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سيف اله پور كلاگر محسن

سيف اله پور كلاگر محسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

7سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ولى پور كريمى نگار

ولى پور كريمى نگار

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيدى سوته

سيدى سوته

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
رمضانى

رمضانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ربيع نژاد گنجى

ربيع نژاد گنجى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فياضى مقدم

فياضى مقدم

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
هادى زاده

هادى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

7سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
تقوى

تقوى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
طالبى كنارى

طالبى كنارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

7سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

مهندسي نفت | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

7سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
ساروى سوته

ساروى سوته

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
محمدزاده ساليانى

محمدزاده ساليانى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
شكرى

شكرى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
گرجيان مهلبانى

گرجيان مهلبانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
داداش پور

داداش پور

روانشناسي | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فرهودى

فرهودى

جامعه شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
برادران كنارى

برادران كنارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ميلادى

ميلادى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

10سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
اسفنديار

اسفنديار

مهندسي برق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

صنايع دستي | دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
حبيبى

حبيبى

تاريخ | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
باقرى

باقرى

علوم سياسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حاجى تشكرى كنارى

حاجى تشكرى كنارى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

7سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
حقيقى

حقيقى

تکنولوژي پرتودرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
غلامى حيدرى

غلامى حيدرى

مهندسي مکانيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

4سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مهدى زاده

مهدى زاده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه دامغان | روزانه

8سال کانونی / 123 آزمون

ریاضی
توحيدى

توحيدى

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسداللهى كرمانى

اسداللهى كرمانى

علوم کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سمائى جابلو

سمائى جابلو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي شيمي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
فرجى منقارى

فرجى منقارى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نويدى كنارى

نويدى كنارى

فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ايزدى فرد

ايزدى فرد

مهندسي مکانيک | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ايزدى فرد

ايزدى فرد

مهندسي مکانيک | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كليج

كليج

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نيك پور

نيك پور

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

7سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
محمدعلى نيا اطاقسرا

محمدعلى نيا اطاقسرا

فيزيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
يوسف زاد

يوسف زاد

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي قوچان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رضاپور

رضاپور

حسابداري | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نصرى

نصرى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نصيرى

نصيرى

بهداشت وبازرسي گوشت | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
درويش

درويش

فيزيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علوم قضايي | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
هاشم نژاد منصور

هاشم نژاد منصور

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل | غير انتفاعي

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی