سوادكوه

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر سوادكوه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
يونسى ملردى عليرضا ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 52
لطفيان شيردره انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 30
شيرزادى كرمانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 24
رجبى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه سمنان | روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 59
اندرخورا ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 5سال از سوم راهنمايي 87
آزرمى زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 28
فضلى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 15
خسروى خرجى ریاضی امار | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 40
قديرى بايعكلائى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3سال از دوم دبيرستان 50