محمودآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر محمودآباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
جمشيدى محمد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال از اول دبيرستان 81
بيدمشكى كمالى مازيار ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 43
زارع على ریاضی مهندسي برق | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
خاكپور حسين تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 18
لطفى على تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 5سال از سوم راهنمايي 86
قربانى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 51