عباس آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر عباس آباد

عقبايى پارسا

عقبايى پارسا

مهندسي برق | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مطلبى شيرعلى محله سارا

مطلبى شيرعلى محله سارا

مهندسي نساجي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
سيفى قلعه جق مهدى

سيفى قلعه جق مهدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حنيفى يزدى

حنيفى يزدى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بكائى

بكائى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي صنايع | دانشگاه بجنورد | روزانه

8سال کانونی / 145 آزمون

ریاضی
آهنگريان

آهنگريان

زبان روسي | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

زبان
فلاح مظلومى

فلاح مظلومى

علوم کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كاكاسلطانى

كاكاسلطانى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
معينى فرد

معينى فرد

فيزيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خلعتبرى تنكابنى

خلعتبرى تنكابنى

بهداشت موادغذايي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قديمى

قديمى

مردم شناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
على نقى لنگرى

على نقى لنگرى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مرادپسندى

مرادپسندى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی