نور

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر نور

فرخنده آرين

فرخنده آرين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
غلامى عليرضا

غلامى عليرضا

حقوق | دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
محمدى آرمان

محمدى آرمان

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
فخارى زهرا

فخارى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
صفرزاده على اكبر

صفرزاده على اكبر

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
موسوى نسب بريس يلدا

موسوى نسب بريس يلدا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ابراهيمى اميرمحمد

ابراهيمى اميرمحمد

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
محمدى عليرضا

محمدى عليرضا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
زكايى رضا

زكايى رضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
يزدى نژاد ديما

يزدى نژاد ديما

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
خجير محمد

خجير محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رستمى اميرحسين

رستمى اميرحسين

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سالاريان زهرا

سالاريان زهرا

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
سعيدى مهدى

سعيدى مهدى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
محمدى زهرا

محمدى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مقصودى

مقصودى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی