رامسر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رامسر


منتظرى هستى

منتظرى هستى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

زبان
مهدى آقايى

مهدى آقايى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان