چالوس

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر چالوس

شريف كاظمى

شريف كاظمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
انگورج تقوى آزاده

انگورج تقوى آزاده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شريفى زهرا

شريفى زهرا

حقوق | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
شاه بهرامى زهرا

شاه بهرامى زهرا

طراحي پارچه | دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
قاسميان ترمه

قاسميان ترمه

مديريت مالي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
حسنجانى مرصاد

حسنجانى مرصاد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اصانلو فاطمه

اصانلو فاطمه

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

هنر
شمس ناترى زهره

شمس ناترى زهره

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پوستين دوز

پوستين دوز

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

علوم تربيتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پورعلمى اميررضا

پورعلمى اميررضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
خداپرست مهدى

خداپرست مهدى

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
سلطان رضايى سروش

سلطان رضايى سروش

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مجيدى كجورى مريم

مجيدى كجورى مريم

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مقصودى كلاردشتى زهرا

مقصودى كلاردشتى زهرا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
پرتوى

پرتوى

مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
جعفرى سجوبى رومينا

جعفرى سجوبى رومينا

طراحي پارچه | دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

هنر
طاهرى اطاقسرا سيده فاطمه

طاهرى اطاقسرا سيده فاطمه

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فقيه صبا

فقيه صبا

فيزيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
ويلكى كيميا

ويلكى كيميا

حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اله دادى اميرحسن

اله دادى اميرحسن

مهندسي دريا | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه-محل تحصيل تهران و بندرعباس

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ويسى محمد پوريا

ويسى محمد پوريا

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسينى سيده مريم

حسينى سيده مريم

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پاشازانوسى

پاشازانوسى

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
فقيه

فقيه

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مافى

مافى

روانشناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سلطانى

سلطانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
صادقى نژاد

صادقى نژاد

مهندسي معماري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
زال نژاد

زال نژاد

مهندسي نفت | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
حسين پورمقدم

حسين پورمقدم

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

8سال کانونی / 147 آزمون

تجربی
درخشى

درخشى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كيالاشكى

كيالاشكى

بينايي سنجي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

فيزيک | دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرپور

حيدرپور

تکنولوژي پزشکي هسته اي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خانكاه

خانكاه

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اسماعيلى نسب

اسماعيلى نسب

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كمالى ليما

كمالى ليما

روانشناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قطب بهايى

قطب بهايى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى شريعت آباد

حسينى شريعت آباد

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
كاويانى

كاويانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جعفر صالحى

جعفر صالحى

علوم تربيتي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آهى

آهى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رودگرنژاد

رودگرنژاد

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عباس پور گيلاكجايى

عباس پور گيلاكجايى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
منصورسمائى

منصورسمائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كوهستانى

كوهستانى

زبان وادبيات عربي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسينى مقدم

حسينى مقدم

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عطارد

عطارد

امار | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

8سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
دلفان آذرى

دلفان آذرى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
مهرداد

مهرداد

ميکروبيولوژي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رمضانى پور

رمضانى پور

تاريخ | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رجبى فتيده

رجبى فتيده

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

زبان
راه گل

راه گل

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه تبريز | شبانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حاتمى دوباجى

حاتمى دوباجى

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شمس ناترى

شمس ناترى

علوم کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احسنى

احسنى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خواجوند

خواجوند

مهندسي برق | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
مجابى

مجابى

علوم کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
بابوكوهستانى

بابوكوهستانى

مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسينى لرگانى

حسينى لرگانى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محروقى

محروقى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
انگورج تقوى

انگورج تقوى

مديريت امورگمرکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ابوالحسنى

ابوالحسنى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدكيادليرى

احمدكيادليرى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صفررضوى زاده

صفررضوى زاده

علوم قران وحديث | دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
گلامرج الياسى

گلامرج الياسى

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رستم زاده

رستم زاده

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ميرزاپورزرندينى

ميرزاپورزرندينى

علوم کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صداقت پور

صداقت پور

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دراسرايى

دراسرايى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
صلاحى نژاد

صلاحى نژاد

حسابداري | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بلغاك

بلغاك

علوم کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عسگريان

عسگريان

مهندسي شيمي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جعفرنژاد

جعفرنژاد

مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جمشيدى تبار

جمشيدى تبار

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
رودگرپور

رودگرپور

مهندسي برق | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آقاجان زاده كندسرى

آقاجان زاده كندسرى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بيابانى

بيابانى

علوم وصنايع غذايي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

شيمي محض | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صفررضوى زاده

صفررضوى زاده

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طالب صفا

طالب صفا

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
وريج كاظمى

وريج كاظمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هرسيج ثانى

هرسيج ثانى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بالى لاشكى

بالى لاشكى

زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منطقى

منطقى

شيمي محض | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاندر

فاندر

زيست شناسي گياهي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
صداقت پور

صداقت پور

زيست فناوري | دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رضا زاده لسبو محله

رضا زاده لسبو محله

فيزيک | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسفنديار

اسفنديار

زيست شناسي گياهي | دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
منصورى راد

منصورى راد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محرابى

محرابى

روانشناسي | دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
درخشانفر

درخشانفر

گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرآبادى فرهانى

اميرآبادى فرهانى

شيمي محض | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ردائى

ردائى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خانجانى

خانجانى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كشاورز پير

كشاورز پير

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خواجوى سماء

خواجوى سماء

اقتصادکشاورزي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ردايى

ردايى

علوم ومهندسي خاک | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی