آمل

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر آمل

ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
حسينى سيده مائده

حسينى سيده مائده

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اكبرى سمانه

اكبرى سمانه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
پيروزخواه مبين

پيروزخواه مبين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
حدادى ياردخت

حدادى ياردخت

طراحي لباس | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
ميررضائى

ميررضائى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نورى پور محمد

نورى پور محمد

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
على پور آهنگر فاطمه

على پور آهنگر فاطمه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

علوم کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
زمانى محمدرضا

زمانى محمدرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اكبرى فاطمه زهرا

اكبرى فاطمه زهرا

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
آراسته افسون

آراسته افسون

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
نيك زاد حسين

نيك زاد حسين

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
ابراهيمى نگين

ابراهيمى نگين

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سعادتمند امير حسن

سعادتمند امير حسن

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
معتمدى مطلق صدرا

معتمدى مطلق صدرا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

اموزش تاريخ | دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ناصحى محمدحسين

ناصحى محمدحسين

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ثالث

ثالث

نقاشي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

هنر
هادى زاده مجتبى

هادى زاده مجتبى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
صالحى لله مرزى مريم

صالحى لله مرزى مريم

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
سليمانى كمند

سليمانى كمند

حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضائى محمدحسين

رضائى محمدحسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بابكى اميرحسن

بابكى اميرحسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شيركلائى ميلاد

شيركلائى ميلاد

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
محمدعلى نژاد عمران شايان

محمدعلى نژاد عمران شايان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
يعقوب زاده نغمه

يعقوب زاده نغمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
حريرى كيهان

حريرى كيهان

فلسفه | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
محمودزاده مهسا

محمودزاده مهسا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گلرد مريم

گلرد مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
روشن پژوه هنگامه

روشن پژوه هنگامه

مديريت مالي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ابراهيمى فاطمه زهرا

ابراهيمى فاطمه زهرا

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمودزاده فاطمه

محمودزاده فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
وليان على

وليان على

کارگرداني تلويزيون | دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
گروسى

گروسى

مهندسي انرژي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دهپناه امير عباس

دهپناه امير عباس

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدى گنگرج فاطمه

محمدى گنگرج فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
باقرى فائزه

باقرى فائزه

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فلاح رامتين

فلاح رامتين

مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
جلالى تيار سيد رضا

جلالى تيار سيد رضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

5سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
تقى زاده پگاه

تقى زاده پگاه

طراحي پارچه | دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

هنر
پاشائى مرضيه

پاشائى مرضيه

حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حاجى رجبى نويد

حاجى رجبى نويد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
نظرى طاها

نظرى طاها

مهندسي مکانيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
ميرزاپور اميررضا

ميرزاپور اميررضا

حقوق | دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
عباس تبارنيازى على

عباس تبارنيازى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رضائى محمد

رضائى محمد

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
فانى

فانى

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

زبان
ابراهيمى ايرائى عليرضا

ابراهيمى ايرائى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
فلاح تبار شياده ارزو

فلاح تبار شياده ارزو

مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
طيبى سيد امير محمد

طيبى سيد امير محمد

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمدى شاه كلا اميررضا

محمدى شاه كلا اميررضا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جعفرى فاطمه

جعفرى فاطمه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شيرى

شيرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
زارع شياده

زارع شياده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خاتمى مقدم محسن

خاتمى مقدم محسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ظروفى آرين

ظروفى آرين

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

10سال کانونی / 128 آزمون

ریاضی
محمدنيا معصومه

محمدنيا معصومه

حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سبزى كار ابوالفضل

سبزى كار ابوالفضل

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
عمرانى اصل

عمرانى اصل

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
كياكجورى

كياكجورى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بابائى شاهاندشتى

بابائى شاهاندشتى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فلاح زاده

فلاح زاده

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كمالى نگين

كمالى نگين

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
غلامى نسرين

غلامى نسرين

حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
متوليان

متوليان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
راعى محمد

راعى محمد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پاشائى راضيه

پاشائى راضيه

روانشناسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بقائى راد

بقائى راد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
قربانى امين

قربانى امين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قاسمى هليا

قاسمى هليا

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
رضائى الهه

رضائى الهه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
احمدپور نازنين

احمدپور نازنين

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
فلاح حسن

فلاح حسن

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پژومان سيد عليرضا

پژومان سيد عليرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آذر مرتضى

آذر مرتضى

مهندسي شيمي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تسليمى نياكى مهرآسا

تسليمى نياكى مهرآسا

روانشناسي | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صالحى زهرا

صالحى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مهدوى نيا پريا

مهدوى نيا پريا

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
صداقت نيا فرگل

صداقت نيا فرگل

جامعه شناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صفرى عمران فاضله

صفرى عمران فاضله

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
و لى بهاره

و لى بهاره

حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
هاشمى سيده همتا

هاشمى سيده همتا

حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

روانشناسي | دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شكرى گنگرج سينا

شكرى گنگرج سينا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ايمانى يدالله

ايمانى يدالله

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مومنى پويا

مومنى پويا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رنجبر فاطمه

رنجبر فاطمه

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

زبان
اكبرى ريحانه

اكبرى ريحانه

مشاوره | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
بهشتى اوماسلان عليا حديثه

بهشتى اوماسلان عليا حديثه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
گلزاده حسن

گلزاده حسن

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
احمدى رضا

احمدى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران محل خدمت نور

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
حسينى سيده مريم

حسينى سيده مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فرزانه سيده درسا

فرزانه سيده درسا

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جوادى لاريجانى سيدعلى

جوادى لاريجانى سيدعلى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

حقوق | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
نورزاد ابوالفضل

نورزاد ابوالفضل

علوم کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
طبرى محمد

طبرى محمد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صيادى مجتبى

صيادى مجتبى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پورموسوى كانى

پورموسوى كانى

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
على زاده زينب

على زاده زينب

مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
علائى فر امير

علائى فر امير

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
دهقان نيما

دهقان نيما

اموزش جغرافيا | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خسروى اميررضا

خسروى اميررضا

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
حسين پور امير حسن

حسين پور امير حسن

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

علوم تربيتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
جوادى مقدم على

جوادى مقدم على

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ظاهرى مهدى

ظاهرى مهدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مهدوى عمران فائزه

مهدوى عمران فائزه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سليمانى نسب

سليمانى نسب

مهندسي برق | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عيلامى

عيلامى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اكبرزاده

اكبرزاده

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روحى

روحى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نورى پور

نورى پور

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

حقوق | دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
على زاده

على زاده

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دشت پيما

دشت پيما

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
كلانترزاده

كلانترزاده

مهندسي عمران | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
برم

برم

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مشهدى

مشهدى

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
قادى

قادى

مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
محمدى نياكى

محمدى نياكى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زارع

زارع

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
گل محمدى

گل محمدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قزوانچاهى

قزوانچاهى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
روحى

روحى

اقتصاد | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
شاليكار كردكتى

شاليكار كردكتى

مهندسي معماري | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
هارونكلايى

هارونكلايى

علوم تربيتي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
امامى

امامى

جامعه شناسي | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رافعى

رافعى

فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
كاميابى

كاميابى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نيك پور

نيك پور

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تيمورى

تيمورى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فدايى

فدايى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رضوى

رضوى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سعادتى

سعادتى

مهندسي معماري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شيران چنگ

شيران چنگ

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
رضا زاده

رضا زاده

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
طهماسبى

طهماسبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رجبى

رجبى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حاجى پور

حاجى پور

مديريت بازرگاني | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
هدايتى

هدايتى

مديريت مالي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قربان زاده

قربان زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حقيقى

حقيقى

مهندسي شيمي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كرد

كرد

حقوق | دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نبى زاده

نبى زاده

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شالى كار

شالى كار

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ساداتى

ساداتى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نورمحمد پور عمرانى

نورمحمد پور عمرانى

حقوق | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
على پور

على پور

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
نبوى

نبوى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فضلى

فضلى

مهندسي عمران | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
سلمانى اسكى

سلمانى اسكى

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صيادمنش

صيادمنش

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي عمران | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كيانى مهر

كيانى مهر

مهندسي معماري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اخلاقى

اخلاقى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
لطف اله نيا

لطف اله نيا

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فاضلى لاريجانى

فاضلى لاريجانى

فقه وحقوق اسلامي | دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رمضانى

رمضانى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى نياكى

محمدى نياكى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اشراقى

اشراقى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
واحدى

واحدى

مهندسي عمران | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مقدسى

مقدسى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رنجبر

رنجبر

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قديرنيا

قديرنيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسين زاده نوا

حسين زاده نوا

مهندسي معماري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صفائيان

صفائيان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قدير

قدير

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جاويدانى

جاويدانى

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خامنهءفر

خامنهءفر

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شبان

شبان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رمضانپور

رمضانپور

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زارع تبار شياده

زارع تبار شياده

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ذبيحى

ذبيحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
موحدپور

موحدپور

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خان زادى

خان زادى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حقيقت

حقيقت

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

علوم کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ساكنين چلاو

ساكنين چلاو

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
آذرآباد

آذرآباد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

حقوق | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

4سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
پاشائى

پاشائى

مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ا سكو

ا سكو

مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
امير حيدرى اسكى

امير حيدرى اسكى

مهندسي معماري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
جلالى كوهى مقدم

جلالى كوهى مقدم

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فتوى

فتوى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
انوارسالار

انوارسالار

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رنجكش

رنجكش

مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فرج پور

فرج پور

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

زبان
مهدوى عمران

مهدوى عمران

علوم تربيتي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
امانى

امانى

مهندسي معماري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

علوم تربيتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فقيهى

فقيهى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مازيار

مازيار

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي برق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
صدر نياكى

صدر نياكى

حسابداري | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
پژومان

پژومان

مهندسي عمران | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

9سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
يحيى پور

يحيى پور

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عرفانى

عرفانى

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سخايى

سخايى

شيمي محض | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحيمى نوايى

رحيمى نوايى

مهندسي برق | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مديريت صنعتي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ناصرنژاد

ناصرنژاد

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اسماعيل پورنياكى

اسماعيل پورنياكى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مديريت بازرگاني | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شفيع زاده

شفيع زاده

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسكو

اسكو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
افتاده

افتاده

مهندسي شهرسازي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عليزاده نيكو

عليزاده نيكو

علوم کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نصرى

نصرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
سقائى

سقائى

مهندسي مکانيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بى ريا

بى ريا

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جمشيدى نيا

جمشيدى نيا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
الهى

الهى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ملاآقاپور

ملاآقاپور

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ايانلو

ايانلو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آريانا

آريانا

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

6سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
هادى زاده كفاش

هادى زاده كفاش

مهندسي برق | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كامران

كامران

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده طلوعى

اسماعيل زاده طلوعى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اقبال

اقبال

اقتصاد | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نائيجيان

نائيجيان

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فتاحى

فتاحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ايزدپناه

ايزدپناه

مهندسي مکانيک | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بيك مهدوى

بيك مهدوى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
حيدرى نيا

حيدرى نيا

مهندسي عمران | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

مهندسي شيمي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

9سال کانونی / 113 آزمون

ریاضی
دريائى

دريائى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شاليكار

شاليكار

حقوق | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
ايرانيان

ايرانيان

مديريت بازرگاني | دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مازندرانى

مازندرانى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

6سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

حقوق | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
على پور

على پور

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نيكزاد لاريجانى

نيكزاد لاريجانى

علوم کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كاميابى

كاميابى

مهندسي شهرسازي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
منفرد نياكى

منفرد نياكى

اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اديب راد

اديب راد

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عبادى

عبادى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
آورى

آورى

علوم کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ذال

ذال

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مهندسي برق | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حسين پور

حسين پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي شيمي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محسنى فر

محسنى فر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نورى درويش

نورى درويش

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كيائى

كيائى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
گلپور

گلپور

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پاكدامن آملى

پاكدامن آملى

روانشناسي | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
سعيدبخت

سعيدبخت

مهندسي برق | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نعمتى مقدم

نعمتى مقدم

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

رياضيات وکاربردها | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نعمت الهى

نعمت الهى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سهراب نژاد

سهراب نژاد

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على نژاد

على نژاد

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

علوم کامپيوتر | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قديرى

قديرى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
على اكبرى

على اكبرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رئيسى

رئيسى

مهندسي عمران | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ابراهيمى پور

ابراهيمى پور

اقتصاد | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
درويشى

درويشى

حقوق | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
برزگر

برزگر

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كوهى

كوهى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

مديريت اموربانکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

11سال کانونی / 159 آزمون

تجربی
رضازاده

رضازاده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

6سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
گل آقازاده

گل آقازاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حبيب پور عمران

حبيب پور عمران

حسابداري | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
علوى

علوى

مهندسي برق | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

جغرافيا | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فرزاديان

فرزاديان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اردشيرلاريجانى

اردشيرلاريجانى

حسابداري | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ايانلو

ايانلو

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

حسابداري | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بابازاده

بابازاده

مهندسي عمران | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
خداپرست كازرونى

خداپرست كازرونى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
فاضلى

فاضلى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رمضان پور

رمضان پور

رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عالمى

عالمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي قم | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جعفرزاده

جعفرزاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
آزادى احمد آبادى

آزادى احمد آبادى

مهندسي شيمي | دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پريدار

پريدار

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طريقى

طريقى

مهندسي برق | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فريدى

فريدى

علوم کامپيوتر | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ابراهيم نژاد

ابراهيم نژاد

حقوق | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
پرتوى ملك

پرتوى ملك

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
گنگرج

گنگرج

حسابداري | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قاسم زاده

قاسم زاده

علوم سياسي | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
حسين نژاد

حسين نژاد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جلالى مقدم

جلالى مقدم

مهندسي شيمي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
تيموريان

تيموريان

مهندسي ساخت وتوليد | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مديريت بازرگاني | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

مهندسي صنايع | دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عسلى

عسلى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

مهندسي صنايع | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ايزدى نياكى

ايزدى نياكى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

حسابداري | دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عسگرى دلارستاقى

عسگرى دلارستاقى

مهندسي شيمي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
ايمانى

ايمانى

علوم کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

8سال کانونی / 115 آزمون

ریاضی
آذرنيوند

آذرنيوند

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
صالحى عمران

صالحى عمران

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آزادى

آزادى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بشيرى

بشيرى

گياه پزشکي | دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
طيبى

طيبى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
منفردى

منفردى

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

روانشناسي | دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
روحانى

روحانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

8سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كرد

كرد

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
آذرى

آذرى

علوم کامپيوتر | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رئيس الاسلام زاده

رئيس الاسلام زاده

مهندسي معماري | دانشگاه تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عبدلى

عبدلى

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
افراسى آب

افراسى آب

حسابداري | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اسكوئيان

اسكوئيان

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي مازندران

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
يحيى زاده

يحيى زاده

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بشار

بشار

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اهرى

اهرى

گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
درزى

درزى

فناوري اطلاعات سلامت | موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

مديريت بازرگاني | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

گياه پزشکي | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شمشيرى نيا طبرى

شمشيرى نيا طبرى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
يوسفى مقدم

يوسفى مقدم

اقتصاد | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رضى كاظمى

رضى كاظمى

مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مديريت بازرگاني | دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

گياه پزشکي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
امانى

امانى

اقتصاد | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی