جاجرم

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر جاجرم

حاج محمدى حسين

حاج محمدى حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جنگى

جنگى

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مقصودى

مقصودى

فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی