بدره

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بدره

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمودى امير تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال از دوم دبيرستان 54