ايوان غرب

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ايوان غرب

مهديان عليرضا

مهديان عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
احمدى پانيذ

احمدى پانيذ

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی