ايوان غرب

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ايوان غرب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مهديان عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 5سال از سوم راهنمايي 79
احمدى پانيذ تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 5سال از سوم راهنمايي 83