دهلران

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر دهلران

ميرشكارى سجاد

ميرشكارى سجاد

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
رضايى راضيه

رضايى راضيه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسينى سيدمحمود

حسينى سيدمحمود

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام محل خدمت ايلام

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
حقى

حقى

مهندسي صنايع | دانشگاه صنعتي اصفهان | محروم-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پاكزادان

پاكزادان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام محل خدمت دهلران

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جابريانى

جابريانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام محل خدمت دهلران

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خيرى

خيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
دارابى

دارابى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام محل خدمت دهلران

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
احمديان

احمديان

عکاسي | دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
بازيار

بازيار

مديريت بازرگاني | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان-بومي استان ايلام

4سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
خزايى فر

خزايى فر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اخزرى

اخزرى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
همتى

همتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
چاوك

چاوك

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بازدار

بازدار

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
آبسالان

آبسالان

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

علوم قران وحديث | دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی