دره شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر دره شهر

كرمشاهى عليرضا

كرمشاهى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
يادگارى مريم

يادگارى مريم

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
زيدى فائزه

زيدى فائزه

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان تهران

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
ناصرى

ناصرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام محل خدمت دره شهر

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام محل خدمت ايلام

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام محل خدمت ايلام

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كرمشاهى

كرمشاهى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
صيدى

صيدى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام محل خدمت آبدانان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دولتيارى

دولتيارى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام محل خدمت دره شهر

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دانيارى

دانيارى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-پذيزش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
كاظمى

كاظمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
چشفر

چشفر

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهرابى

مهرابى

کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
يارى

يارى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مكه

مكه

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
نوره زاد

نوره زاد

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان ايلام

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
كرمشاهى

كرمشاهى

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مهرابى

مهرابى

علوم ازمايشگاهي | دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صاحبى

صاحبى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عموزاده

عموزاده

پرستاري | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زرين جوى الوار

زرين جوى الوار

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سراجى

سراجى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زينى وند

زينى وند

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خواصى

خواصى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اروانه

اروانه

مترجمي زبان عربي | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عزيزى

عزيزى

اقتصادکشاورزي | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پاليزبان

پاليزبان

شيمي محض | دانشگاه ايلام | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

زيست شناسي گياهي | دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مير

مير

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه ايلام | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی