ايلام

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ايلام

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شيخى كيميا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
اسفنديارى روژين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 20
پورسياه بيدى اميرحسين ریاضی مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
همتى مريم ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
خاندل مينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 63
ميرزائى سينا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 19
حيدرى نژاد احمدرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 17
سليمانى نژاد محمد رضا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
پارسى محمد مهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال از دوم دبيرستان 48
شرافت محمدحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 17
اسماعيلى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 18
فاضلى مبينا انسانی اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمديارى مريم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال از سوم دبيرستان 28
يوسفى محمدرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
عبدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 3سال از دوم دبيرستان 48
ويسى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال از دوم دبيرستان 48
هرمز تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 13
كاكاخانى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال از دوم دبيرستان 58
رسولى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 22
رازى تجربی علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال از چهارم دبيرستان 20
صدر تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال از سوم دبيرستان 38
نورزاده تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال از سوم دبيرستان 23
رحمتى انسانی حسابداري | دانشگاه ايلام | شبانه دانشگاه ايلام 3سال از دوم دبيرستان 62
محمودى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال از دوم دبيرستان 40
عابدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال از سوم دبيرستان 39
فرخ زاد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه ايلام | روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 10