رودان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رودان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رستمى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 68
درويشى سميه انسانی روانشناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4سال از اول دبيرستان 62
شاكرى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 7سال از اول راهنمايي 124
ملايى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 6سال از دوم راهنمايي 113
افراسيابى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 67
عباس زاده ریاضی فيزيک | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 37
اريش ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 12
سالارى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 19
رويان انسانی جغرافيا | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 10
اكبريان انسانی مشاوره | دانشگاه اردکان | شبانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 16
صوغانى ریاضی فيزيک | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 12
رنجبرى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 11
رحيمى ریاضی مديريت کسب وکارهاي کوچک | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 23
چملى زاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 43
دمى پور ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 16
محسنى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 17
غلامشاپور انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمودى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 17
صفايى دهبارز ریاضی مهندسي صنايع | مرکزاموزش عالي لار | روزانه مرکز آموزش عالي لار 8سال از پنجم دبستان 125
آهار انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 10
فريدونى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 13
سجادى ریاضی امار | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 17
جعفرى نسب ریاضی مهندسي کامپيوتر | مجتمع اموزش عالي بم | روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال از چهارم دبيرستان 24
هيزبندگانى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 17
چملى زاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 18
شمس الدينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 28
شمس الدينى انسانی جغرافيا | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 13
شمس الدينى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه) 1سال از چهارم دبيرستان 13
رنجبرى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 18
رهگشاى تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 61
حيدرى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 14
كهورى زاده احمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال از سوم دبيرستان 33
شايسته فرد انسانی علوم قران وحديث | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال از چهارم دبيرستان 10