ميناب

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر ميناب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
زارعى عبدالله تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 8سال از پنجم دبستان 111
بشيرى كوتنايى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 2سال از سوم دبيرستان 21
ركن نشين انسانی روانشناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 19
مويدى ریاضی معماري داخلي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه دانشگاه هنرشيراز 3سال از دوم دبيرستان 34
جمالدينى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 27
عبدالهى نسب ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 24
كمالى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 39
ذاكرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 10
داورى كولغانى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 11سال از دوم دبستان 148
بازماندگان ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 18
صالحى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال از اول دبيرستان 53
جلالى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 21
عبدالمالكى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
جهانگيرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
حاجبى سر گروئى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 10
بنادرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 24
عزيزپور ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال از چهارم دبيرستان 18
على نژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمودى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4سال از اول دبيرستان 26
درويشى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 21
روشى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 34
سالارى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه فسا | روزانه دانشگاه فسا 2سال از سوم دبيرستان 37
بهادرى ریاضی الکترونيک ومخابرات دريايي | دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
گم تيلى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 15
احمدى طيفكانى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 14
صالحى زاده ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 15
فولادى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 33
احمدى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال از چهارم دبيرستان 18
كريمى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 28
امينى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال از سوم دبيرستان 14
سهرابى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 4سال از اول دبيرستان 38
زاهدى انسانی حسابداري | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 13
سهرابى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 15
گمار ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ملاير | روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 21
اسحاقى زاده تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 62
حسينى پور تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 17
رئيسى حسن لنگى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
لاپكى ریاضی فيزيک | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 10
زبردست ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 11
اسمعيلى نژاد انسانی جامعه شناسي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 23
كرمى ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 10
راهدار انسانی علوم تربيتي | دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
حيدرى حكمى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
درويشى زاده انسانی مديريت دولتي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 29
درويشى فخر آبادى انسانی جامعه شناسي | دانشگاه ياسوج | روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 10
سلطانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه جيرفت | شبانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 16
رئيسى ميرشكارى انسانی تاريخ | دانشگاه بيرجند | روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 29
نجفى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
زارعى انسانی جغرافيا | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 10
شهدادى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 33
كريمى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 2سال از سوم دبيرستان 19
حيدرى انسانی تاريخ | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 3سال از دوم دبيرستان 35
لشكرى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
زارعى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جيرفت | شبانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 17
زارعى كريانى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 2سال از سوم دبيرستان 32
چمل پور انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 17
قاسمى تجربی بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 23
فولادى انسانی تاريخ | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
زارعى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 51
كنارى انسانی تاريخ | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 11
محبى انسانی جغرافيا | دانشگاه جيرفت | روزانه دانشگاه جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 16
شمس الدينى انسانی زبان شناسي | دانشگاه جهرم | روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 13
بهرامى انسانی جغرافيا | دانشگاه دامغان | روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 12
سلطانى تجربی مديريت دولتي | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 12
قاسمى انسانی علوم قران وحديث | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال از سوم دبيرستان 43
نكوئى تجربی شيمي محض | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدى تجربی مديريت دولتي | دانشگاه ولايت -ايرانشهر | شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 3سال از دوم دبيرستان 53
توكلى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه قم | روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 22