برازجان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر برازجان

كريمى زاده زهرا

كريمى زاده زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
بى نياز محمد

بى نياز محمد

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
گنجه محمد

گنجه محمد

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
يزدان پناه حسين

يزدان پناه حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسدى على

اسدى على

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خسروى فرد ياسمن

خسروى فرد ياسمن

مهندسي هوافضا | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
وطن خواه كورش

وطن خواه كورش

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

زبان
احمدى ثابت سپيده

احمدى ثابت سپيده

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شعبانى

شعبانى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سالارى مقدم رضا

سالارى مقدم رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شهابى ليلا

شهابى ليلا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مالكى ميلاد

مالكى ميلاد

مهندسي برق | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شفيعى مليكا

شفيعى مليكا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
نگهبان عليرضا

نگهبان عليرضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رهسپار سينا

رهسپار سينا

مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رضايى مطلق رضا

رضايى مطلق رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اثنى عشرى على

اثنى عشرى على

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
دهقان كللى

دهقان كللى

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فرجام رضا

فرجام رضا

مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باقرى حقيقى حسين

باقرى حقيقى حسين

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پرواز سهيلا

پرواز سهيلا

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
دهقانى محمد

دهقانى محمد

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غلامى سملى سودابه

غلامى سملى سودابه

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
انوشه فاطمه

انوشه فاطمه

روانشناسي | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
وزيرى برازجانى عليرضا

وزيرى برازجانى عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
درخشنده راد فاطمه

درخشنده راد فاطمه

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دانش پژوه عبدالمجيد

دانش پژوه عبدالمجيد

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شولى پور فروزان

شولى پور فروزان

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
زنگويى رضا

زنگويى رضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
افشارى ريحانه

افشارى ريحانه

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 52 آزمون

زبان
افراسيابى مريم

افراسيابى مريم

حقوق | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عباس زاده بشرا

عباس زاده بشرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر محل خدمت برازجان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كفاش اميد

كفاش اميد

مديريت بازرگاني | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
تدينى زاده زهرا

تدينى زاده زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
بهزادى

بهزادى

مهندسي شيمي | دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
آخوندى

آخوندى

حقوق | دانشگاه شيراز | محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بحرانى

بحرانى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر محل خدمت تنگستان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
باقرپور

باقرپور

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خليجى

خليجى

مهندسي حمل ونقل ريلي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر محل خدمت دشتي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آرايش

آرايش

مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مسلم نژاد

مسلم نژاد

مهندسي مکانيک | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صداقت

صداقت

مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
تجا

تجا

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خواجه

خواجه

مهندسي برق | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ثنائى

ثنائى

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صحت نژاد

صحت نژاد

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ناصحى

ناصحى

زبان روسي | دانشگاه اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 36 آزمون

زبان
جعفرى سربست

جعفرى سربست

مهندسي برق | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خوش رفتار

خوش رفتار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر محل خدمت دير

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گزبلندى

گزبلندى

مهندسي مکانيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
جوكار

جوكار

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كرمى نژاد

كرمى نژاد

اموزش زبان انگليسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
آزره

آزره

روانشناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
آفريدون

آفريدون

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خداداديان

خداداديان

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
گزبلندى

گزبلندى

اموزش شيمي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
اكبرى برازجانى

اكبرى برازجانى

مهندسي نقشه برداري | دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

اموزش علوم اجتماعي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اصف

اصف

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رزم ازماى

رزم ازماى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رهسپار

رهسپار

مديريت بازرگاني | دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
روزگار

روزگار

حقوق | دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زارع

زارع

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خودكار

خودكار

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حاجب

حاجب

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
روان اورد

روان اورد

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رزمپا

رزمپا

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نورى

نورى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پويا

پويا

شنوايي شناسي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زارع

زارع

اموزش فيزيک | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سجادى

سجادى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حياتى

حياتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
گلستانى

گلستانى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جعفرى راد

جعفرى راد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شبانكاره فرد

شبانكاره فرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي شيمي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كماليان

كماليان

حسابداري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
باستانى

باستانى

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عوض زاده

عوض زاده

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اشرف

اشرف

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
برزگرپيشور

برزگرپيشور

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
خش خ

خش خ

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

زبان
حاجيانى

حاجيانى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمودى زيارتى

محمودى زيارتى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كشاورز بندآروزى

كشاورز بندآروزى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي شيمي | دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اتابك زاده

اتابك زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بحرينى

بحرينى

مهندسي مکانيک | دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صابرنظرآقا

صابرنظرآقا

اقتصاد | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
غلامعلى زاده

غلامعلى زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احمدزاده فرد

احمدزاده فرد

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كاويان پور

كاويان پور

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اسدى

اسدى

مهندسي شيمي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهتدى

مهتدى

مشاوره | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دهقانى

دهقانى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فتوحى

فتوحى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدى سربست

احمدى سربست

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نيك مهر

نيك مهر

مهندسي شيمي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي شيمي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جودى

جودى

مهندسي شيمي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شهنه ثابت

شهنه ثابت

مهندسي صنايع | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اب شيرينى

اب شيرينى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سلامى پور

سلامى پور

مهندسي برق | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
توانگر

توانگر

مهندسي شيمي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محدث

محدث

مهندسي معماري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حاتم پور

حاتم پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
كرم پور

كرم پور

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آتشين بار

آتشين بار

حسابداري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

حقوق | دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احسان نژاد

احسان نژاد

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قبادى

قبادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خواجه

خواجه

مهندسي دريا | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
برازجانى

برازجانى

زبان وادبيات فارسي | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

6سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
ايرج زاده

ايرج زاده

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
برجوئى زاده

برجوئى زاده

زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
قادرى

قادرى

روانشناسي | دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مرشدى يكتا

مرشدى يكتا

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
هاشم زاده

هاشم زاده

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طاهرى نژاد

طاهرى نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عبيدى فرد

عبيدى فرد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شهنه راد

شهنه راد

مهندسي برق | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بحرينى فرد

بحرينى فرد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
خان زاده

خان زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فقيهى

فقيهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
استوار

استوار

مهندسي دريا | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
دشمن زيارى

دشمن زيارى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عبداله زاده

عبداله زاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
طاهرى پور

طاهرى پور

حسابداري | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
نجم

نجم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پورغلام اهرمى

پورغلام اهرمى

مهندسي دريا | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خدنگ

خدنگ

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسينى حقيقى مطلق

حسينى حقيقى مطلق

مامايي | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بهزادى

بهزادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
متوسلى

متوسلى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
درگاهى

درگاهى

اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جمعه پور

جمعه پور

مهندسي برق | دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جام

جام

مديريت بازرگاني | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مجتبى

مجتبى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علوم ومهندسي اب | دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حكمت نيا

حكمت نيا

مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي سيرجان | شبانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

اقتصاد | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
كشاورز

كشاورز

مديريت بازرگاني | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خدادادى

خدادادى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فخرى

فخرى

زيست فناوري | دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يزدان پناه

يزدان پناه

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مهاجريان برازجانى

مهاجريان برازجانى

بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اذرپرا

اذرپرا

مديريت بازرگاني | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شهريارى

شهريارى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فخرائى

فخرائى

مهندسي مکانيک | دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جامعى

جامعى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بحرانى

بحرانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فريد

فريد

فيزيک | دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نجفى برازجانى

نجفى برازجانى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عيدى

عيدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهانگيرشيرخانى دوقزلو

جهانگيرشيرخانى دوقزلو

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شبانكاره

شبانكاره

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باصولى

باصولى

امار | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ابراهيمى يگانه

ابراهيمى يگانه

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پاپرى

پاپرى

مشاوره | دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
تنگستانى زاده

تنگستانى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بهبهانى

بهبهانى

فيزيک | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بارگاهى

بارگاهى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمدپيرى

احمدپيرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ناصحى

ناصحى

زيست شناسي جانوري | دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باصولى

باصولى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نيكنام

نيكنام

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

مديريت بازرگاني | دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
درسرا

درسرا

فيزيک | دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خليفات

خليفات

علوم قران وحديث | دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

زبان وادبيات فارسي | مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جمالى

جمالى

علم اطلاعات ودانش شناسي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صالحى

صالحى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ذاكرى اصل

ذاكرى اصل

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

شيمي محض | دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

مهندسي مکانيک | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

شيمي محض | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهرام نژاد

بهرام نژاد

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حجتى زاده

حجتى زاده

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مكارم

مكارم

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ديمى اهوئى

ديمى اهوئى

اموزش کودکان استثنايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زنگوئى

زنگوئى

شيمي محض | دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
انباخون

انباخون

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
لارى دشتى

لارى دشتى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سراج زاده

سراج زاده

علوم ومهندسي محيطزيست | دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قدرتى

قدرتى

مديريت صنعتي | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

جغرافيا | دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
توسطى

توسطى

شيمي محض | دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
على نژاد

على نژاد

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه زابل

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پاپرى فردگيسكانى

پاپرى فردگيسكانى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

مهندسي توليدوژنتيک گياهي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی