زنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر زنجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قاسملو محمدمهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
متقيان ميثم انسانی اقتصاد | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
اوجاقى مصطفى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
مولائى محمدمهدى انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 37
احمدى محمدحسن انسانی حقوق | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 35
تيمورى محمد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 57
رضائى سيدسبحان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 46
سيد دباغى سيده فاطمه ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
كرمى پويا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
قاسملو قيدارى نگار تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 8سال از پنجم دبستان 113
آل ياسين سيدمحمدمهدى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
صمصامى حسام تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
بروجردى محمدجواد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 8سال از پنجم دبستان 105
موسوى شيما انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
حميدى عليرضا ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
غلام آزاد على انسانی علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال از چهارم دبيرستان 18
قصابى محمد حسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 9سال از چهارم دبستان 145
عروجى نگار هنر ارتباطتصويري | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
بيات جواد تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 53
صاحب ناسى محمدجواد ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
نوروزى مجتبى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
داداش اميرى اميرارشيا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
نورى سمانه انسانی روانشناسي | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
خوئينى عليرضا ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 45
صادقى محمدرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 47
محمدزاده سينا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
غرقى رضا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال از اول دبيرستان 62
صادق زاده سارا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 73
جليلى عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 38
عبداللهى عرفان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 42
خلفى منفرد عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 54
حيدرى محمدمهدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
واعظى فراز تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 58
خندان پوريا انسانی مديريت دولتي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
شجاعى نيما تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال از سوم راهنمايي 85
زادمهر پارسا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 32
تيمورى سبحان ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
مظهر سيده زهرا ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 16
شريفى فرد محمدحسين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 66
ميرزانيا عليرضا تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 9سال از چهارم دبستان 133
حافظى متين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 8سال از پنجم دبستان 90
عبادى شيرين ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
شهريار محمدمهدى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
باباخانى حامد تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 35
قاسمى مهدى انسانی فلسفه وکلام اسلامي | دانشگاه شهيدمطهري | روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال از چهارم دبيرستان 15
كمالى نفيسه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 23
افشارى امير ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
حاجى عليان فريبرز تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 5سال از سوم راهنمايي 87
باقرى وند عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 9سال از چهارم دبستان 141
ميرصدرى سيداميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 40
محمدى عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 6سال از دوم راهنمايي 102
عليمردانى اميرمحمد ریاضی فيزيک | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
مرادى الهه انسانی مشاوره | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 16
زاهدى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
سليمانى ايمان انسانی مديريت اموربانکي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال از دوم دبيرستان 26
حاجى سيدجوادى سيدشايان تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 59
اشرفى سياوش ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 32
نصيرى مائده انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمديان كيان زبان زبان وادبيات انگليسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
اكبرى مقدم نيما ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 23
عمادى سامان تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 40
كريمى على ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 35
محمدى ياسمين تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 40
زند يلدا انسانی اقتصاد | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
عباسى محمدامين ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 54
محمدى سپهر ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
زلفخانى زهرا ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
قديمى عليرضا انسانی حقوق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 22
ميهن پرست سياوش ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
محمدى شيرين ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 56
تبريزى كسرى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 83
امينى مريم هنر نقاشي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 8سال از پنجم دبستان 136
محمودخانى فاطمه ریاضی فيزيک | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال از اول دبيرستان 62
رستمخانى محمدنعيم تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 56
مختارى زنجانى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 9سال از چهارم دبستان 150
حقانى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 20
خدادادى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
زرين كمر تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 6سال از دوم راهنمايي 85
رحمانى انسانی اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 22
احمدپور ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 40
صادقى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 58
غلامى فرد انسانی حقوق | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 20
عينى ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 42
آذرگشسب تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 65
شاكرى حاج محمودلو ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 36
بيات ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 35
بيات ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 35
قره گوزلو تجربی روانشناسي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
موسوى انسانی حقوق | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 26
بهنيان ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 50
بيات ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 22
مجيدى نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 16
ملكى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 33
عسگرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
فيروزلى زبان زبان وادبيات فرانسه | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال از اول دبيرستان 47
ملكى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 21
عبدى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 11
جوزى تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 52
موسوى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
انصارى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
حميدى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
نصيرى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان 5سال از سوم راهنمايي 76
زرين آبادى ریاضی مهندسي پزشکي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
قديمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه شيراز | روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 41
بياتلار ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 5سال از سوم راهنمايي 57
معرفتى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 39
غلامى زنجانى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 10
سليمى اصل تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 36
ابام تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي) 3سال از دوم دبيرستان 41
بيگدلى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 32
مقيمى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 59
حمزه لو ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 18
موسوى ریاضی مهندسي نفت | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
حيدرى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 71
درخشش زبان مترجمي زبان انگليسي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 19
سهرابى زبان اموزش زبان انگليسي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 53
طاهرى نژاد تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 6سال از دوم راهنمايي 61
نبيى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 44
عليخانى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 34
مهدوى فرد ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 23
رفيعى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه تحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان | روزانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 13
صهيبى ریاضی مهندسي صنايع | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 20
محموديان هنر نقاشي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
اوجاقلو انسانی مديريت بازرگاني | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 10
ستارى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 22
عبدالهى تجربی روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 10سال از سوم دبستان 121
جوادى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 29
دائم تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي تهران | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 68
نظرى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
كلانترى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
عظيمى مقدم ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 17
بيگدلى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 26
عسكرى نژاد مقدم ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
تفقدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 21
حلوائى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 37
رضائى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 39
هاشمى كيا ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 44
خيبرى نژاد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 57
اسكندرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 52
نصيرى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 12
بيات ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 19
ملك اميرى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال از سوم راهنمايي 71
فرخى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 4سال از اول دبيرستان 42
بابازاده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 42
مظفرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 40
حسينى تجربی تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 43
حق گوئى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
عشقى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 44
نظرى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 22
وثيقى تجربی کاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 47
اجلى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 24
اسدى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 19
محيطى تجربی علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 3سال از دوم دبيرستان 27
سقندلى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 26
رسولى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 21
غنيون هنر ارتباطتصويري | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
موسوى قاسمى تجربی علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 4سال از اول دبيرستان 63
احمدى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
سودى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 25
قاسمى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 28
حسينى ریاضی فيزيک مهندسي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
قنبرى نيا ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 12
احمدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 20
محيطى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 35
نصيرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
نيكويى انسانی روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 25
حسنى منفرد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
ميرزائى هنر مرمت بناهاي تاريخي | دانشگاه هنرشيراز | روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال از چهارم دبيرستان 10
احمدى انسانی مطالعات خانواده | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 30
تاران تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
قديمى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
باقرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 32
بيات تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
حيدرى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 55
نورسينا ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 25
برزگرزاده تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 45
توكلى فر تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 47
نهاوندى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 24
عراقى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 4سال از اول دبيرستان 64
باقرزاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 48
داستانى انسانی جغرافيا | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مرتضوى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 12
غلامى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
نجفى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 43
نقيلو تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
شكورى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 19
آل ياسين انسانی جغرافيا | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 20
قره باغى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 60
قشمى تجربی علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال از دوم دبيرستان 53
خدايارى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 21
اوجاقى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
نوروزى تجربی اقتصاد | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسنى ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 44
پوكاله ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 44
ارشادى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال از سوم راهنمايي 70
علوى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 28
محرم زاده ریاضی شيمي کاربردي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 46
عباسى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
وفالو انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمدى تجربی حسابداري | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال از دوم دبيرستان 17
طارمى تجربی روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 4سال از اول دبيرستان 64
محمدى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 27
قليزاده ریاضی مهندسي موادومتالورژي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 24
نظرى انسانی زبان وادبيات عربي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 24
حيدرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 37
طومارى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
رحيمى تجربی هوشبري | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 38
جزءمطلبى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 12
زين على ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 12
حريرى تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
سرابى وطن ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 29
اسدى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 11
حسنى ریاضی فيزيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مقدادى ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 12
حريرى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 10
ثبوتى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 24
ناصحى ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه اروميه | روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 13
داودى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 43
ميناخانى تجربی روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
سيد منفرد زنجانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 6سال از دوم راهنمايي 98
پرتوى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
جعفرى پور تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 37
احمدى تجربی روانشناسي | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 4سال از اول دبيرستان 69
موسوى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 32
حمدى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 33
سردارزاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 31
بابايى انسانی جغرافيا | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 22
يوسفى ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
تيمورى تجربی فناوري اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 20
بهرامى ریاضی مهندسي معدن | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 10
موسوى قيدارى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي | دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
حيدرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 15
كريملو تجربی شيمي محض | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 22
ميرزايى ریاضی فيزيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
گوزليان ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
قاسمى تجربی زيست شناسي گياهي | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 10
بيات تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسنلوئى ریاضی فيزيک | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 20
قلى پور تجربی اقتصاد | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
صمصامى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 4سال از اول دبيرستان 47
معصومى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه زابل | روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 10
باقرى ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
دينى تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 26
معنوى امين تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 4سال از اول دبيرستان 70
صمصامى تجربی شيمي محض | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 11
طاهرى تجربی شيمي محض | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 21
رحيمى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 10
صادقى حسن وند تجربی گياه پزشکي | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 15
مرادخانى تجربی شيمي محض | دانشگاه زنجان | شبانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسنى تجربی گياه پزشکي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 15
نظرى تجربی شيمي محض|دانشگاه زنجان دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18