خلخال

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خلخال


پورمحمد عماد

پورمحمد عماد

مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی