خلخال

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر خلخال

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پورمحمد عماد ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال از اول دبيرستان 84
خوشحال هومن تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 56
قربانى شبنم تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 69