كيان

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كيان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عليرضايى مهسا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 51
رام يار تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان 1سال از چهارم دبيرستان 15
برجاس انسانی ايران شناسي | دانشگاه ميبد | روزانه دانشگاه ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 15