فلارد

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر فلارد

صالحى محمد حسين

صالحى محمد حسين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سعيدى ابواسحقى

سعيدى ابواسحقى

اموزش زيست شناسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ويسى پروزى

ويسى پروزى

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جهانگيرى كندرى

جهانگيرى كندرى

مهندسي موادومتالورژي | دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رضايى فر

رضايى فر

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان-بومي چهارمحال وبختياري

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بيژنى زاده

بيژنى زاده

جامعه شناسي | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رئيسى

رئيسى

علوم سياسي | دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ويسى پروزى

ويسى پروزى

جغرافيا | دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صالحى قلعه سوخته

صالحى قلعه سوخته

علوم قران وحديث | دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي صنايع مبلمان | دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سعيدى ابواسحقى

سعيدى ابواسحقى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحى ميشانى

صالحى ميشانى

علوم ومهندسي باغباني | دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی